Zaak “Mooij” : de grenzen van de interim

 11/11/2011  Claude Yvens  Economie
Zaak “Mooij” : de grenzen van de interim

Een transporteur die alle media haalt, na een veroordeling wegens niet voldoen aan de sociale wetten, je komt het niet elke dag tegen. Maar de zaak “Nico Mooij” zal wel geen gevolg krijgen in België, omdat de reglementering van het interimwerk in Nederland veel strenger is.

De zaak Nico Mooij maakt de grenzen van een Nederlands bedrijf dat een beroep doet op Poolse chauffeurs meteen duidelijk. Zij het via een slimme interimomweg, met als doel de beperking van de cabotage te omzeilen.

Slim gedaan…maar onwettelijk

Het bedrijf Nico Mooij (in Milsbeek, niet te verwarren met Mooy Logistics in Waddinxveen) is gespecialiseerd in groepage en volledige ladingen naar Oost-Europa. In Polen heeft het een interimfirma, die Poolse chauffeurs ter beschikking van het Nederlands hoofdkwartier stelt. Tot daar is alles nog legaal, tenzij dat de rechtbank van het kanton Roermond van oordeel was dat de betrokken chauffeurs betaald moesten worden volgens de Nederlandse en niet de Poolse collectieve conventie. Woedende reactie van de advocaat der verdediging, die niet betwist dat het Nederlands arbeidsrecht van toepassing is, maar dan wel volgens de collectieve conventie van interimarbeid en dus niet het vervoer van goederen. Wat er met een eventueel beroep zal gebeuren, is natuurlijk nog een vraagteken, maar als dit oordeel rechtspraak wordt, zullen aardig wat Nederlandse transporteurs hun zaken moeten herzien. Met het risico van een massale delokalisering van de voertuigen en minder werk voor de Nederlandse concessiehouders? Sommige experten durven zelfs dat al zeggen. De vakbond FNV Bondgenoten, initiatiefnemer van de klacht, is dan weer enthousiast.

In België ?

Zou een dergelijk fenomeen ook in ons land wettelijk kunnen worden? Vermoedelijk niet, als je Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juridisch raadgever van SD Worx, mag geloven: In België zijn de arbeidsvoorwaarden van interimwerkers veel strenger dan in Nederland. De interimfirma´s moeten erkend zijn, wat in Nederland nog niet verplicht is. Het loon van de interimwerkkracht mag niet lager zijn dan dat waarop hij recht zou hebben als hij door de gebruiker aangeworven zou zijn volgens dezelfde voorwaarden als de vaste medewerker. De interimwerker moet dus het baremaloon van de betrokken sector of het bedrijf waarvoor hij werkt krijgen. In het geval van de Nederlandse onderneming zijn de akkoorden van de twee bedrijven en het feit dat de interimfirma uitsluitend voor de transporteur werkt natuurlijk een bijkomende vermoeding.

De feiten

* 3 december 2009: 12 Poolse chauffeurs staken in de hoofdzetel van Milsbeek.
* 7 december 2009: de vakbond FNV Bondgenoten verkrijgt de betaling van achterstallige lonen en wijst op de gebreken in de werkomgeving.
* april 2011: FNV Bondgenoten dient klacht in tegen Mooij Oost-Europa Services.
* 8 augustus 2011: de kantonrechter van Roermond geeft FNV Bondgenoten gelijk.

Document PDF

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!