Witte rook voor sectoraal akkoord

 20/12/2013  Yannick Haesevoets  Contract Logistics
Witte rook voor sectoraal akkoord

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar de sociale onderhandelingen voor de arbeiders in de transport- en logistieke sector hebben resultaat opgeleverd. Afgelopen nacht zijn de werkgeversfederaties en de vakbonden tot een princiepsakkoord gekomen. De stakingsaanzegging voor maandag 23 december wordt opgeheven.

Er was een marathonmeeting van net geen 14 uur voor nodig, maar uiteindelijk zijn de werkgeversfederaties erin geslaagd een akkoord te bereiken met de vakbonden uit de transport- en logistieke sector. Lode Verkinderen, Secretaris-Generaal van Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV), is tevreden dat het getroffen akkoord rekening houdt met de positie waarin de Belgische transportwereld zich momenteel bevindt. Verkinderen: “Gegeven de huidige omstandigheden waren de drie transportfederaties het aan hun leden verplicht om het been stijf te houden ten aanzien van de vele eisen van de sociale partners. Voor veel bedrijven is het vandaag een kwestie van overleven, ruimte voor extra’s  (vb. ecocheques, nvdr) is er dus niet of nauwelijks.” FEBETRA-directeur Philippe Degraef treedt hem daarin bij: “Onze loonhandicap ten opzichte van onze buurlanden loopt nu al op tot 15 procent . We zijn daarom tevreden dat we met alle sociale partners tot een overeenkomst zijn gekomen die de concurrentiepositie van de Belgische transporteurs vrijwaart.”

Secretaris-Generaal van UPTR Michael Reul vat het akkoord samen als ‘een goed compromis’. Reul: “Concreet betekent dit dat er duidelijke afspraken gemaakt werden omtrent illegale sociale constructies in de transportsector. Wat de permanente vorming betreft, voorziet het Sociaal Fonds een verhoogd opleidingsbudget. De sociale partners verbinden zich ertoe de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding in 2014 met 5 procent te verhogen. Een aantal bestaande CAO’s werden verlengd of licht aangepast. Voor TLV, FEBETRA en UPTR was het tot slot belangrijk dat de sociale vrede gegarandeerd werd. De geruchten over blokkades van logistieke centra of stakingen, die vorige week de kop opstaken, zijn bij deze ook officieel van de baan.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!