Wekelijkse rust in de cabine: Duitsland voortaan het strengst

 28/05/2017  TransportMedia  Nieuwsbrief
Wekelijkse rust in de cabine: Duitsland voortaan het strengst

Na zijn buren – die de lange wekelijkse rust in de cabine verbieden – te hebben geobserveerd (en vaak bekritiseerd), heeft Duitsland nu een reglementering ingevoerd die gelijkaardig is aan en zelfs strenger is dan de onze.

De maatregel werd op 6 maart in de Bundestag goedgekeurd en is eind maart door de Bundesrat bevestigd, maar was nog niet in het plaatselijke ‘staatsblad’ gepubliceerd. Vorige week dinsdag is dit wel gebeurd en de voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang van kracht gegaan.

In de praktijk mogen chauffeurs hun lange wekelijkse rust dus niet meer in de cabine nemen. Maar daar waar de andere landen niet preciseren hoe de chauffeurs hun lange rust dan wel moeten opnemen (in België is een eenvoudig tentje naast de truck bijvoorbeeld al genoeg…), verplicht Duitsland hen in een bed te slapen. Gebeurt dit niet, dan worden alle uren die in een niet-aanvaardbare rusttoestand worden doorgebracht, als bijkomende rijuren beschouwd. Die kunnen dus ook worden beboet, met boetes van 60 euro per uur voor de chauffeur en van 180 euro per uur voor de werkgever.

De Nederlandse federatie TLN vreest voor een overbelasting van de Nederlandse parkeerterreinen en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen de invoering van een gelijkaardige regel in Nederland te versnellen. Wanneer dit gebeurt, zal de hele kern van de Europese markt voor transittransport aan eenzelfde regel onderhevig zijn.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!