Wegcontroles in de Benelux: meer dan 50 % van de vrachtwagens in overtreding

 26/03/2016  Yannick Haesevoets  News Transport
Wegcontroles in de Benelux: meer dan 50 % van de vrachtwagens in overtreding

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben vorige week, op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd bij het internationale vrachtwagentransport in België, Nederland en Luxemburg.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf en de naleving van de rij- en rusttijden. De inspecteurs controleerden 84 vrachtwagens (29 BE + 14 NL + 41 LU). Er werden 43 (5 BE + 9 NL + 29 LU) overtredingen vastgesteld.

Resultaten in België

De Belgische en Nederlandse inspecteurs controleerden 29 vrachtwagens (drie Belgische, 23 afkomstig uit de EU en drie derdelanders), waarvan 5 in overtreding. Eén ervan betrof een overtreding met de tachograaf en twee bestuurders kregen een boete voor een overtreding tegen de rij- en rusttijden. Twee vrachtwagens werden geverbaliseerd omdat hun transportdocumenten niet in orde waren en één bestuurder werd geverbaliseerd voor het niet respecteren van de wegcode. Het totale bedrag van de boetes bedroeg 2.908 EUR.

Resultaten  in Nederland

De inspecteurs hebben op het terrein van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverker) aan de Rijksweg A2 in Elsloo 14 vrachtwagens gecontroleerd. Bij negen vrachtwagens werden overtredingen vastgesteld. Daarnaast is er drie keer onderzoek gedaan naar mogelijke fraude van de tachograaf naar aanleiding van het uitlezen van het motormanagement. Er zijn drie waarschuwingen gegeven en zes keer is een proces verbaal (PV) aangezegd. De meest voorkomende overtredingen hadden te maken met het remsysteem of de uitlaat van een vrachtwagen. Een PV is aangezegd voor het niet hebben van een VIHB-vergunning voor afvalstoffen.

Resultaten  in Luxemburg

De inspecteurs hebben boetes uitgeschreven ter waarde van 4.989 EUR. Deze boetes hadden betrekking op het niet naleven van rij- en rusttijden, inbreuken op de wegcode en afwezigheid van eurovignetten.

Benelux-samenwerking  en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Door dit verdrag kunnen de inspecteurs van de deelnemende landen op een efficiënte manier samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de vierder keer sinds 2015 dat de drie landen samen  een grote controle uitvoeren binnen dit kader. De inspecteurs hebben bij deze gelegenheid hun kennis over reglementeringen en controletechnieken van de tachograaf met elkaar uitgewisseld.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!