Transportmanagement.be

Wauters Global Logistics : strategische schaalvergroting

 29/06/2017  Claude Yvens  Economie, Transport & Logistics Awards
Wauters Global Logistics : strategische schaalvergroting

Een constante doorheen de historiek van Wauters Global Logistics is het vervoer van chemische producten. Maar sinds de overwinning in 2003 zijn er toch een aantal belangrijke verschuivingen geweest zowel op het niveau van de activiteiten als van de ondernemingsstructuur.

De hoeksteen van Wauters Global Logistics, opgericht in de jaren veertig, is en blijft het transport van chemicaliën in opdracht van de belangrijkste petrochemische spelers uit de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Met een eigen vloot van meer dan 400 tankcontainers en meer dan 100 tankwagens kan Wauters Global Logistics gans Europa bedienen met wegtransport en intermodaal vervoer.

Recentelijk werd daar ook het deepsea transport aan toegevoegd. Etienne Wauters: “We zijn actief in een specifieke nichemarkt waar het aantal opdrachtgevers relatief beperkt is. Klantentevredenheid vormt dan ook een rode draad doorheen de ganse organisatie. Een tevredenheid die in de hand gewerkt wordt door vooruit te lopen op de wensen van de klant. Het optimaal gebruik maken van de ervaringen van de onderneming, een professioneel team van medewerkers en up-to-date materiaal zijn hierbij onontbeerlijk. Vandaar dat we heel veel belang hechten aan kwaliteit en veiligheid op alle niveaus binnen de onderneming.”

De petrochemische sector is doorheen de jaren sterk geëvolueerd van een nationaal, over een Europees tot een wereldgebeuren, waar het aantal spelers systematisch afneemt. Een marktevolutie die haar weerslag heeft gehad op de logistieke dienstverleners, inclusief Wauters Global Logistics.

Eddy Wauters: “Na een moeilijke periode in 2008, is Wauters Global Logistics 100 % in handen gekomen van mezelf. In 2014 zijn wij dan in zee gegaan met Lanfer Logistik. De voornaamste drijfveer was dat Lanfer van hun kant zocht naar een partner in Antwerpen om ook in deze regio sterker te staan inzake vervoer van chemische producten. Van onze kant waren we op zoek naar een partner om aan schaalvergroting te kunnen doen en zo competitief sterker te staan.

Deze samenwerking werd voor een deel aangestuurd door de toenemende vraag vanuit de petrochemische sector naar globale Europese dienstverleners die een voldoende groot transportvolume kunnen aanbieden. Concreet hebben wij nu de beschikking over een vloot van meer dan 700 trekkers en kunnen we terugvallen op een nog groter pan-Europees netwerk dankzij de verschillende Europese vestigingen waarover beide bedrijven beschikken”.

De samenwerking met Lanfer Logistik ging gepaard met een participatie in de aandeelhoudersstructuur, wat finaal zal leiden tot een volledige overname door Lanfer in 2024. “Deze fusie betekent een win-win situatie voor alle betrokken partijen. Met Lanfer Logistik beschikken wij over een sterke partner die ons enerzijds zal toelaten om zelf verder te groeien op onze eigen markten. Anderzijds kan Lanfer Logistik zich versterken buiten hun eigen kerngebied, namelijk Duitsland. Wauters Global Logistics zal zich blijven focussen op de Benelux, Frankrijk en Zuid Europa, markten waarmee we reeds goed vertrouwd zijn. Dit zou moeten resulteren in een groeicijfer van 5 tot 10% per jaar voor ons bedrijf.”

Sinds de fusie werden de activiteiten uitgebreid met een derde afdeling: het deepsea transport, naast het wegtransport en het intermodale. Deze afdeling richt zich in het bijzonder op een samenwerking met een tiental tankoperatoren uit het Midden- en Verre Oosten. “Onze opgebouwde expertise inzake de Europese normen voor het vervoer van chemische producten is hierbij van kapitaal belang. Voor deze partners uit ondermeer China, India en het Midden-Oosten ontvangen wij hun tankcontainers en leveren deze bij hun eindklant over gans Europa. Wij staan ook in voor het recupereren en het reinigen van de containers en zorgen ook voor een kwaliteitscontrole en het vinden van terugvracht.“

Politiek moet keuze maken

“De haven van Antwerpen wordt een steeds grotere hub voor wat de import en export betreft van chemische producten. Er is volgens ons nog een enorm potentieel voor een verdere economische groei. Maar deze groei zou wel eens de ondergang kunnen betekenen wanneer de politiek langer blijft talmen en keuzes voor zich uit blijft schuiven. De politiek moet dringend werk maken van de aanpassing van de verkeersinfrastructuur in en rond Antwerpen en een oplossing vinden voor het dagelijkse verkeersinfarct.

De tijd dringt en voor ons maakt het echt niet zoveel uit wat men kiest, als het maar een structurele oplossing is! Zo niet gaan wij ons genoodzaakt zien om onze activiteiten te verschuiven naar Rotterdam of Hamburg. Dit is ook het advies dat ik geef aan klanten die mij raadplegen over de ideale locatie voor opslag van chemische producten. Het fileleed rond Antwerpen is echt kafkaiaans en het is hoog tijd dat men dit begint te beseffen, anders zullen er heel wat belangrijke economische spelers uit de regio hieruit de nodige conclusies trekken!”

 

“Als er geen structurele oplossing is voor het verkeersinfarct rond Antwerpen gaan wij ons genoodzaakt zien om onze activiteiten te verschuiven naar Rotterdam of Hamburg.”