Vrachtwagens takelen op de autosnelwegen: naar een wettelijk kader

 19/01/2016  Claude Yvens  Expertise Center, Service
Vrachtwagens takelen op de autosnelwegen: naar een wettelijk kader

Wat zijn de voorwaarden waaraan takelaars van vrachtwagens moeten beantwoorden wanneer ze aan de slag gaan op autosnelwegen? Dat hangt voor een groot deel af van de criteria die in een nabije toekomst in een wettelijk kader geïntegreerd zouden moeten worden. Dat verdient enige duiding.

Ongevallen op autosnelwegen zijn dagelijkse kost. En daar zijn nogal wat vrachtwagens bij betrokken, zodat een gespecialiseerde takelaar nodig is. Aan welke voorwaarden moeten zij beantwoorden om op autosnelwegen aan de slag te mogen gaan? Momenteel hangt alles af van de provincie waarin het ongeval zich voordoet. “De posten van de wegenpolitie hebben per provincie hun eigen systeem om de voor interventies bij ongevallen met trucks op autosnelwegen geëigende depannagebedrijven uit te kiezen”, stellen Jean-Michel Tubetti en Willem Schelstraete. Beiden zijn commissaris bij de federale wegpolitie (WPR) Brabant. “Wanneer een truck afgevoerd moet worden, contacteert de wegpolitie het informatie- en communicatiecentrum van de politie (CIC). Dit centrum beschikt over een lijst met gespecialiseerde depannagebedrijven, hun lokalisatie en hun materieel. De ervaring van ieder provinciaal systeem zorgt ervoor dat men het gezien de omstandigheden en de geografische zone juiste takelbedrijf kan contacteren. De keuze van ons communicatiecentrum is objectief. Wij trekken in geen geval de ene takelaar voor op de andere”, luidt het.

Meerdere criteria

Uiteraard moeten alle takelbedrijven die op autosnelwegen actief zijn aan bepaalde gemeenschappelijke criteria beantwoorden. Het gaat hierbij onder meer om snelheid van interventie (maximaal 20 minuten om ter plaatse aan te komen met een eerste signalisatievoertuig) en het gebruik van adequaat materieel.

De criteria variëren echter sterk van provincie tot provincie en zelfs van de plaats in de provincie. “Dat hangt gedeeltelijk af van de configuratie van de autosnelweg, het verkeer erop, de frequentie waarmee ongevallen er gebeuren en de aard ervan. In het Brussels Gewest bijvoorbeeld raakt het volledige wegennet oververzadigd bij het minste ongeval. De nodige signalisatie om automobilisten te waarschuwen kan hier dan ook anders zijn dan wat men nodig heeft bij een ongeval op Luxemburgse wegen, waar de signalisatie verplicht veel zichtbaarder moet zijn. Een ander voorbeeld is dat bepaalde provincies eisen dat een depannagebedrijf over minstens twee voertuigen met kraan beschikt om in te grijpen op autosnelwegen, terwijl anderen dat niet doen”, vervolgen beide commissarissen.
autoroutes-depannage (1)

Binnenkort een contractueel kader geïnspireerd op FAST

Het takelen op autosnelwegen wordt momenteel niet geregeld via een precies wettelijk kader. Noch in Vlaanderen, noch in Wallonië. Enige uitzondering hierop is artikel 51 van de Wegcode, dat stelt dat een bevoegde agent het verplaatsen van een voertuig en zijn lading mag regelen indien de bestuurder afwezig is, weigert het voertuig zelf te verplaatsen of niet in staat is om de bevelen van de politie op te volgen.

Om dit gebrek het hoofd te bieden, zou de wegenpolitie zich willen laten inspireren door FAST, het programma dat in Vlaanderen gebruikt wordt voor het takelen van voertuigen van minder dan 3,5 ton. “Het Agentschap Wegen en Verkeer en de federale politie hebben samen met andere spelers zoals Detabel een precies lastenboek gedefinieerd, waaraan depannagebedrijven moeten beantwoorden om op autosnelwegen auto’s van minder van 3,5 ton te mogen takelen. Dit lastenboek is opgesteld in functie van de bijzonderheden van de provincie (zie hoger), maar preciseert ook een maximaal tarief per depannage. Het is de takelaar die aan het lastenboek beantwoordt en die het laagste tarief aanrekent, die bij voorkeur opgeroepen zal worden wanneer zich een ongeval voordoet in zijn interventiezone. Dat is in het belang van de personen die in een ongeval betrokken zijn, aangezien de kost van de depannage aan hen doorgefactureerd zal worden”, aldus de commissarissen.

Zoals ieder lastenboek is ook dit lastenboek onderworpen aan een openbare aanbesteding. De geïnteresseerde kandidaten dienen een dossier in dat, indien het aan de criteria beantwoordt, aanvaard wordt door de wegenbeheerder en de federale politie. Iedere aanbesteding is geldig voor één jaar.

Vlaanderen – Wallonië: hoever staat men?

FAST wordt momenteel toegepast in Vlaanderen voor voertuigen van minder dan 3,5 ton. Voor het takelen van trucks op autosnelwegen bestaat er geen enkel precies wettelijk kader, maar een project dat FAST + werd gedoopt, is in ontwikkeling.

Hoe staat het in Wallonië? “Voor het takelen van trucks is de procedure dezelfde als in Vlaanderen: er is momenteel geen precies wettelijk kader”, klinkt het. Voor het depanneren van voertuigen van minder van 3,5 ton bestaat er in Wallonië niets wat vergelijkbaar is met FAST. Maar er wordt wel aan gewerkt. Momenteel gebruikt men het programma met de naam SIABIS, dat echter alleen maar kan tussenkomen bij voertuigen die gedekt worden door een verzekering. “Indien een depannage noodzakelijk is, contacteert de wegenpolitie het communicatiecentrum, die op basis van de nummerplaat van de chauffeur zijn verzekering opzoekt, waarna deze laatste gecontacteerd wordt, zodat die een takelaar kan bestellen, waarmee men in deze streek normaal samenwerkt”, luidt het.

Maar de zaken zijn aan het veranderen. “De federale wegpolitie wil duidelijk naar een uniform wettelijk kader in heel België en in de nabije toekomst overstappen op het FAST + programma (+ 3,5 t) in Vlaanderen en een identiek systeem opzetten in Wallonië met een FAST (-3,5 t) en FAST + (+3,5 t) in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, verzekeren Jean-Michel Tubetti et Willem Schelstraete.

Gerechtelijke depannage

Alle duiding die in dit artikel gegeven wordt, is geldig voor administratieve depannages. In het kader van gerechtelijke depannages (zwaar ongeval, verdacht ongeval, dodelijk ongeval…) waarbij de tussenkomst van een gerechtelijke expert vereist is, liggen alle beslissingen bij de rechterlijke macht. Het zal dan ook de expert zijn die het takelbedrijf zal aanduiden in functie van de situatie.

Dépannage poids lourds sur autoroutes: vers un cadre légal

Vrachtwagens takelen op de autosnelwegen: naar een wettelijk kader
 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!