Vlaamse regering keurt subsidieregeling voor ecologische en veilige trucks goed

 28/09/2017  Claude Yvens  Economie
Vlaamse regering keurt subsidieregeling voor ecologische en veilige trucks goed

Op 22 september heeft de de Vlaamse Regering definitief het besluit goedgekeurd over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen die de omschakeling naar een veiliger en ecologischer transport ondersteunen.

Deze subsidies kunnen via het Vlaams ondernemersloket aangevraagd worden. Er wordt hiervoor jaarlijks 36 miljoen euro voorzien, en het maximum subsidiebedrag per onderneming kan niet meer zijn dan 100.000 euro gedurende een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren. Het subsidiebedrag per onderneming wordt bepaald door de vermenigvuldiging van het aantal vrachtwagens binnen de onderneming met een steunbedrag van max. 3000 euro per voertuig.

Meer weten over de maatregelen die in aanmerking komen voor een subsidie

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!