Transportmanagement.be

Vlaanderen zorgt voor extra vertraging in komst Europees register van transportondernemingen

 21/11/2014  Claude Yvens  Economie, Wetgeving, Economie

De Vlaamse regering heeft gisteren beslist om het wetsvoorstel over de oprichting van een elektronisch register voor transportbedrijven niet goed te keuren. De officiële reden is de overdracht van bevoegdheden die verband houdt met de 6de Staatshervorming. Het Koninklijk Besluit kent een te belangrijke plaats bij het leveren van de gegevens over ondernemingen (met onder andere gegevens over de vakbekwaamheid) toe aan de FOD Mobiliteit. “Omdat dit elektronisch register informatie bevat over zaken waarvoor zowel de federale als de gewestelijke overheden bevoegd zijn, is samenwerking noodzakelijk en het zwaartepunt slaat onbetwistbaar over naar de Gewesten, dankzij hun bevoegdheid over de vestigingseisen”, luidt het.
 
Het elektronisch register van transportbedrijven moet geïntegreerd worden in het toekomstige Europese ERRU register, dat al tegen twee volle jaren achterstand aankijkt, maar dat de controlediensten in staat moet stellen om meer ‘verdachte’ transportondernemingen in het vizier te nemen.