Vlaanderen wil de kilometerheffing voor 32 tonners verhogen

 10/10/2019  Claude Yvens  Economie
Vlaanderen wil de kilometerheffing voor 32 tonners verhogen

In de begrotingsplannen van de nieuwe Vlaamse regering staat een intentie om het tarief van de kilometerheffing voor voertuigen van meer dan 32 ton te verhogen. Voertuigen van minder dan 12 ton zouden dan weer van een tariefverlaging kunnen genieten.

De nieuwe Vlaamse minister van Financiën en Begroting (Matthias Diependaele van de N-VA) gaat in eerste instantie uit van een daling van de inkomsten uit de kilometerheffing. Aangezien meer oude vrachtwagens worden vervangen door Euro 6-voertuigen, verwacht hij dit jaar een daling van twee miljoen euro. Deze vergroening van het wagenpark wordt de komende jaren op 0,8% geraamd. Dit cijfer kan wijzigen in functie van de evolutie van het bruto binnenlands product.

Vanaf 2020 voorziet de Vlaamse regering een verhoging van het tarief met twee eurocent voor de zwaarste categorie van vrachtwagens. Het tarief voor de voertuigen van minder dan twaalf ton zou op hetzelfde moment worden gehalveerd. Uit cijfergegevens van Viapass blijkt dat de categorie van + 32 ton goed is voor 87,97% van de inkomsten uit kilometerheffing, terwijl de voertuigen van minder dan twaalf ton amper 3,46% vertegenwoordigen. Deze maatregel zou dus een aardige bonus moeten opleveren voor de Vlaamse begroting. Volgens Diependaele gaat het over 29 miljoen in 2020 en 57 à 63 miljoen euro per jaar vanaf 2021. Wat voorgesteld wordt als een maatregel om de mobiliteit te verbeteren, heeft echter veel meer weg van een platte belastingverhoging.

Dat is overigens ook de mening van Febetra, dat niet mals is voor de plannen van de nieuwe regeringsploeg: “Febetra is het ermee eens dat het wegwerken van de files één van de grootste uitdagingen van de nieuwe Vlaamse regering wordt, maar gelooft in de verste verte niet dat de Vlaamse regering voor het juiste recept kiest. Het is niet meer of niet minder dan een platte belastingverhoging voor de zwaarste categorie voertuigen die als mobiliteitssturende maatregel verpakt wordt. De Vlaamse regering is wel bijzonder naïef als ze denkt dat die maatregel mobiliteitssturend zal zijn. Enkel een uitrol van de kilometerheffing naar alle voertuigen kan een positief effect op de mobiliteit hebben, maar daar valt in het regeerakkoord spijtig genoeg niets over te vinden”, zegt directeur Philippe Degraef.

Regionale bevoegdheid

Vlaanderen is hoe dan ook bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen. De enige verplichting bestaat eruit om de andere gewesten te informeren over de tariefwijzigingen. Volgens onze informatie is het goed mogelijk dat dit al wordt meegedeeld tijdens de volgende Raad van Bestuur van Viapass, die volgende week dinsdag doorgaat. In dit geval zouden de nieuwe tarieven vier maanden later kunnen worden ingevoerd.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!