Vlaanderen legt prioriteiten vast op vlak van verkeersveiligheid

 10/12/2013  Claude Yvens  Economie, Wetgeving
Vlaanderen legt prioriteiten vast op vlak van verkeersveiligheid

Aangezien verkeersveiligheid deel uitmaakt van de bevoegdheden die door de laatste staatshervorming overgeheveld werden naar de gewesten, wil Vlaanderen zijn eigen prioriteiten op dat vlak ontwikkelen. Gisteren werd daarom een catalogus met 31 prioriteiten gepubliceerd, die resulteert in een samenwerking tussen het VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) onder het voogdijschap van minister Hilde Crevits. Dit plan moet Vlaanderen in de kopgroep brengen van de veiligste regio’s van Europa.
De 31 maatregelen zijn naast enkele algemene aanbevelingen onderverdeeld in vijf hoofdstukken: rijpleiding, infrastructuur & technologie, reglementering & controles, onderwijs & sensibilisering en ongevallenanalyse.
Wat de vrachtwagens betreft, valt allereerst de veralgemening van de technische keuring op verplaatsing op, maar vooral de creatie van ‘risicoprofielen’, die moeten toelaten om de controles beter te richten op voertuigen waarvan al geweten is dat ze in overtreding zijn. Meer algemeen betekent dit dat een databank alle inbreuken centraliseert en het mogelijk maakt om beter op te treden tegen recidivisten (in het kader van inbreuken op punten waarvoor het gewest bevoegd is).
Tot slot werd ook de vermindering van de maximaal toegelaten snelheid op wegen met twee keer twee rijstroken van 120 naar 90 km en op gewone gewestwegen van 90 naar 70 km bevestigd.

Volledige lijst met voorstellen op www.mobielvlaanderen.be/verkeersveiligheid/vcrv2013/

Tagged With: VSV AWVHilde Crevits

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!