Febetra: “Vlaams steunpakket is zeker de moeite waard, maar blijft ook gemiste kans”

 25/10/2016  Yannick Haesevoets  News Transport
Febetra: “Vlaams steunpakket is zeker de moeite waard, maar blijft ook gemiste kans”

Febetra vindt het gros van de maatregelen die vrijdag door de Vlaamse regering voorgesteld werden, zeker de moeite waard, maar blijft het spijtig vinden dat ze geen enkel effect hebben op het voornaamste probleem, waarmee onze transporteurs geconfronteerd worden, namelijk de torenhoge loonlasten.

De Vlaamse transporteurs – en dit geldt overigens evenzeer voor hun Waalse collega’s- hebben vooral nood aan een verlaging van de lasten op arbeid. Febetra betreurt dat de ingewikkelde staatsstructuren van ons land het quasi onmogelijk maken om een deel van de inkomsten uit de kilometerheffing, een regionale materie, aan te wenden voor bijvoorbeeld een verlaging van de lasten op de niet productieve uren van de chauffeurs, die een federale bevoegdheid is.

Febetra is blij dat er inspanningen geleverd worden op het vlak van instroom. Dat is ook een absolute noodzaak. Het is vandaag al bijzonder moeilijk om openstaande vacatures voor chauffeurs in te vullen. Omwille van de vergrijzing die genadeloos toeslaat (70% van de chauffeurs die vandaag actief zijn, zijn 45 jaar of ouder), zal het beroep van chauffeur de komende jaren met absolute zekerheid een knelpuntberoep blijven. Zoveel mogelijk instroomkanalen (onderwijs, VDAB, werkplekleren) aanboren, is dan ook de boodschap.

Verder wenst Febetra nog twee kanttekeningen te plaatsen bij het pakket maatregelen van de Vlaamse regering. De verhoging van het aantal IBO-trajecten met 200 op jaarbasis is een goede zaak. Deze vorm van werkplekleren (theoretisch examen bij VDAB, praktijklessen in een rijschool, aanleren specifieke beroepscompetenties op de werkvloer bij een transporteur) is een uitstekend toeleidingskanaal. Febetra betreurt evenwel dat de Vlaamse overheid geen tegemoetkoming naar de transporteur toe voorziet op het vlak van de productiviteitspremie die deze aan de IBO’er verschuldigd is. Tot slot wenst Febetra te onderstrepen dat de sector nooit vragende partij geweest is voor 2 bijkomende rijsimulatoren. De VDAB beschikt vandaag reeds over 5 simulatoren. In plaats van over te gaan tot een weinig doordachte investering in 2 extra simulatoren, zou de VDAB beter haar 5 simulatoren die momenteel allemaal (met inbegrip van de 2 mobiele exemplaren) in Zellik opgesteld zijn, opnieuw over de diverse Vlaamse provincies spreiden, zoals dat vroeger het geval was.

 

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!