VIL start project Flanders Recycling Hub

 16/09/2015  Claude Yvens  Economie
VIL start project Flanders Recycling Hub

Het VIL is vandaag samen met niet minder dan 21 bedrijven gestart met het project ‘Flanders Recycling Hub’.

Het collectief onderzoeksproject ‘Flanders Recycling Hub’ wil een ‘roadmap’ uitstippelen om Vlaanderen uit te bouwen tot een internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, gerecupereerd en weer geëxporteerd worden.

Het project

Het project wordt door het VIL en 21 bedrijven uitgevoerd, in samenwerking met de OVAM en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) als partners.

In een eerste fase worden verschillende zaken onderzocht.

  • Welke materialenstromen (papier, glas, tweedehandswagens …) bestaan er vandaag?
  • Welke oorsprong, bestemming en omvang hebben ze en welke kunnen we naar hier halen?
  • Welke (opkomende) recyclagetechnologieën bestaan er?
  • Wat laat de Vlaamse wetgeving toe?
  • Hoe pakken andere havens die zich als recyclaghub profileren het aan?

Voor de meest beloftevolle stromen zal een concreet kosten-batenplaatje en logistiek concept worden uitgewerkt én de meest veelbelovende case zal binnen een proefproject in praktijk getest worden.

De conclusies worden in een ‘roadmap’ gegoten waarin de kansen voor Vlaanderen beschreven en vertaald worden in een actieplan. “Het project zal dus deels een adviserende functie hebben. Het zal Vlaanderen en haar bedrijven beter in staat stellen om de investeringen en infrastructuurvereisten in te schatten en eventueel belemmerende factoren aan te pakken,” aldus Vandenborre. Eind 2017 zijn de resultaten gekend.

[symple_box style=”boxinfo”]
De deelnemende bedrijven

3M, Agfa Graphics, Alders Internationaal Transport, BASF, Bebat, Belgian Scrap Terminal, Bollegraaf Recycling Solutions, Cemlog, De Neef Chemical Processing, Fostplus, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Havenbedrijf Gent, Haven van Zeebrugge, Indaver, IVBO, Kunnig, Maatschappij Linkerscheldeoever, POM West-Vlaanderen, Ravago Production, Umicore en Van Gansewinkel.
[/symple_box]

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!