VIL houdt Multimodaal.Vlaanderen boven de doopvont

 20/10/2017  Philippe Van Dooren  News Logistics, Multimodaal
VIL houdt Multimodaal.Vlaanderen boven de doopvont

Zopas is Multimodaal.Vlaanderen officieel gelanceerd. Dit is het nieuwe adviespunt voor de optimalisering van de goederenstromen. Het zal bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden bij het bepalen van de meest optimale vervoerskeuze(s).

Het nieuwe adviespunt komt er op vraag van minister van Mobiliteit Ben Weyts. Hij belastte VIL met de uitwerking ervan. Het vervangt een aantal vroegere ‘unimodale’ initiatieven zoals Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Shortsea Shipping Vlaanderen en de Logistieke Consulenten. In plaats van een modal shift na te streven, wordt nu de nadruk gelegd op een ‘mental shift’. VIL werd gekozen omwille van zijn neutraliteit, onafhankelijkheid, modusoverschrijdende aanpak en groot netwerk van bedrijven.

Tijdens de lancering op de beurs Transport & Logistics in Antwerp Expo beklemtoonde unit manager Peter Lagey dat het goederenvervoer in België tegen 2030 naar verwachting met 40 à 45% zal groeien tegenover 2012. “De overheveling van de weg naar het spoor en het water zal tegelijkertijd beperkt blijven. Indien hier geen verandering in komt, zal de mobiliteitsknoop nog toenemen en België verder zakken in de ranking van logistieke topregio’s in Europa”, zei hij.

Multimodaal.Vlaanderen (uitgesproken als ‘Multimodaal punt Vlaanderen’) is een van de maatregelen om het tij te keren. “Door vervoer over de weg, het water, het spoor, de lucht en via pijpleiding geïntegreerd, flexibel en duurzaam in te zetten, zal de bestaande en toekomstige infrastructuur en capaciteit efficiënter benut worden”, zegt Lagey, Het is met andere woorden de bedoeling om de bedrijven – verladers en logistieke dienstverleners – te begeleiden bij het kiezen van de meest optimale modus voor elk van hun goederenstromen.

Ook is het de bedoeling om de bedrijven meer te doen samenwerken om hun stromen efficiënter te maken. “Samenwerking kan als hefboom dienen naar minder lege en beter gevulde voer- en vaartuigen. Het adviespunt zal daarom regionaal, per sector of op basis van supply chain karakteristieken communities organiseren om goederenstromen maximaal te bundelen”, aldus Lagey nog.

“Multimodaal.Vlaanderen zal zich onthouden van belangenbehartiging en prijsnegotiaties. Dit zou indruisen tegen de neutraliteit, die cruciaal is voor het welslagen van deze missie”, zegt hij tot slot.

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!