Viapass: september belooft heet te worden

 09/09/2015  Claude Yvens  Economie, Wetgeving
Viapass: september belooft heet te worden

Terwijl de technische voorbereidingen (met name met de installatie van alle controle-uitrusting op de portieken boven de autosnelwegen) verdergaan, is het onderwerp van de kilometerheffing na de vakantie nog altijd niet opnieuw in het middelpunt van de belangstelling terechtgekomen. Als we de UPTR echter mogen geloven, beloven de volgende dagen nochtans erg hectisch te worden en blijven meerdere vragen vooralsnog onbeantwoord.

De drie federaties gaan langs bij de ministers, die de flankerende maatregelen ten voordele van de transporteurs moeten opzetten. TLV en Febetra geven er de voorkeur aan te wachten tot deze maatregelen officieel zijn alvorens zich uit te spreken (waarbij ze stellen dat zij altijd het maximum zullen trachten te bereiken), maar de UPTR heeft een tip van de sluier opgelicht van dat wat de vervoerders zouden kunnen verkrijgen:

– In Wallonië werkt minister van Economie Jean-Claude Marcourt aan een mechanisme van investeringspremies voor wanneer een vervoerder uitrusting aanschaft, waarmee de CO2-uitstoot verminderd kan worden (aerodynamische hulpmiddelen, banden met lage rolweerstand…), de veiligheid verhoogd kan worden (controle van de bandendruk…) of het geluidsniveau verminderd kan worden (stille voertuigen en transpalletten…).

– In Vlaanderen heeft de regering al aangekondigd dat het de intentie heeft om het bedrag van de verkeersbelasting terug te brengen, maar dit bedrag is onderworpen aan een door Europa opgelegd minimum. De enige uitzondering daarop zijn voertuigen die ingezet worden in het gecombineerd vervoer. De Vlaamse regering wil de verkeersbelasting voor deze voertuigen laten dalen, wat de UPTR dan weer als een ondersteuning van het spoorvervoer beschouwt.

Satellic op de rooster

Het contract dat afgesloten werd tussen de interregionale entiteit Viapass en het bedrijf Satellic is nog altijd het onderwerp van een onderzoek door de Europese Commissie, die hierover trouwens nog altijd zijn conclusies niet heeft meegedeeld. Ter herinnering: Satellic werd er door de vereniging AETIS van beschuldigd dat het profiteert van een feitelijk monopolie. Voor zover wij weten heeft dit contract echter evenmin al geleid tot een klacht vanwege één van de concurrenten van Satellic. Deze concurrenten wachten op een vergadering die volgende week plaats zou moeten vinden en waarop Satellic hen zal uitleggen tegen welke voorwaarden (technische en andere) zij in het kader van de kilometerheffing hun eigen OBU zouden kunnen commercialiseren.

De UPTR geeft ook enkele interessante praktische zaken vrij:
– het bedrag van de waarborg, die gestort moet worden om een OBU te verkrijgen, is definitief vastgelegd op 135 euro;
– Satellic zal voor iedere route een rekensimulator ter beschikking stellen aan de gebruikers, maar preciseert niet wanneer die online zal worden gezet;
– Satellic zal toestaan dat bepaalde gebruikers (na een solvabiliteitsanalyse) via domiciliering betalen zonder te werken met een derde betaler. De UPTR meent dat het hier om een flagrante schending van het fiscale gelijkheidsbeginsel van burgers gaat. Men kan hieraan ook nog het feit toevoegen dat de ‘goede’ klanten rechtstreeks aan Satellic zullen betalen en dat de ‘slechte’ (lees meestal de kleine) klanten verplicht zullen zijn om een commissie aan een derde betaler te betalen.
Ter herinnering: het Truckpedia dossier dat gewijd is aan Viapass

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!