Viapass: onwettig stilleggingen van voertuigen, volgens de UPTR

 13/10/2016  Claude Yvens  News Transport
Viapass: onwettig stilleggingen van voertuigen, volgens de UPTR

Verschillende (Belgische en buitenlandse) trucks schijnen te zijn vastgezet door controleurs van het DG07 in het Waalse Gewest en door controleurs van het Vlaamse Gewest. De reden hiervoor was het niet betalen van boetes betreffende de kilometerheffing. De UPTR en haar advocaten beschouwen dit een onwettige maatregel… des te meer omdat die boetes niet gerechtvaardigd waren.

Het bedrijf Trans Hoffmann uit Fleurus hoort bij de betrokken transporteurs. Er lag een fout bij de administratieve afhandeling (een omwisseling van de letters op de kentekenplaat) aan de oorsprong van de boete. Het transportbedrijf is nooit van die zogezegde overtreding op de hoogte gebracht en was dus des te verbaasder toen hij hoorde dat zijn voertuig vaststond en dat er een onmiddellijke betaling werd verwacht.
Volgens de UPTR zijn er zo wel ‘duizenden’ boetes verstuurd. “Voor de UPTR is het dus totaal onaanvaardbaar dat de diensten van het DG07 zich bij een wegcontrole geautoriseerd kunnen achten om ter plaatse een betaling te eisen van boetes waarvan de transporteurs niet alleen het bestaan, maar zelfs de reden niet kennen! Bovendien hebben onze advocaten duidelijk aangetoond dat niets in de reglementering over de kilometerheffing toelaat een truck ter plaatse in beslag te nemen in afwachting dat een boete wordt vereffend voor het (vermoede) niet-betalen van de kilometerheffing. Volgens hun juridische analyse moet de belastingdienst eerst over een ‘executoriale titel’ beschikken vooraleer ze een voertuig eventueel in beslag mag nemen. En dit is natuurlijk niet het geval, aangezien het transportbedrijf in kwestie geen kennis heeft van de ten laste gelegde feiten, noch (uiteraard) van de mogelijkheid die aan te vechten…”, legt Michael Reul uit, die het zelfs zonder omhaal over machtsmisbruik en ‘georganiseerde racketeering’ heeft.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!