Viapass: ITLB berekent gemiddelde impact op +7,6%

 21/09/2015  Claude Yvens  Economie
Viapass: ITLB berekent gemiddelde impact op +7,6%

Het ITLB heeft zijn definitieve schattingen van de impact van de toekomstige Viapass kilometerheffing op de kostprijs van de Belgische transporteurs bekendgemaakt. In het nationale vervoer zal de meerkost 7,6% bedragen.

Het ITLB nam volgende elementen als berekeningsbasis:

– een EURO 6 voertuig (- 32 ton)  dat 72.162 km/jaar aflegt (nationaal transport),
– een basistarief van 0,124 euro /km in het Waals Gewest (+ BTW) en in het Vlaams Gewest (zonder BTW),
– de op 01/09/2015 gekende bijbehorende kosten (voorfinanciering van de kilometerheffing tegenover de gemiddelde betalingstermijn van de transportfacturen, financiële commissie ‘derde betaler’, installatie en andere administratieve kosten,…),
–  opheffing van het Eurovignet voor het nationale vervoer,
– een parcours in België (98 km) verdeeld over de drie gewesten volgens de volgende verdeelsleutel: 46% afgelegd in het Vlaams Gewest, 46% afgelegd in het Waals Gewest en de 8 resterende procent in het Brussels Gewest,
– een waarborg van 135 euro voor de OBU, verdeeld over de levensduur van het voertuig, net als 100 euro installatiekosten en een dag stilstand van het voertuig,
– de beheerkosten werden eveneens aangepast om rekening te houden met de bijkomende kosten die voortvloeien uit de invoering en het beheer van deze kilometerheffing.

Volgens de UPTR moet, ook al is een meerkost van 7,6% al fenomenaal, nog opgemerkt worden dat het enerzijds slechts gaat om nationaal vervoer met een voertuig (van -32 ton) dat voldoet aan de EURO 6 norm en anderzijds dat vervoerders die regelmatig de Nederlandse en/of Luxemburgse grens overschrijden in Nederland en in Luxemburg ook nog eens een Eurovignet zullen moeten betalen (zonder dat ze nog kunnen genieten van het terugbetalingssysteem voor inactiviteit van 1/12 of 2/12…).” Aangezien het om een gemiddelde schatting gaat, heeft de federatie ook een rekeninstrument laten ontwikkelen, dat eenvoudig toegankelijk is via de internetsite van UPTR.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!