Verzekeringen 4.0: De data ter hulp

 10/09/2018  Claude Yvens  Fleet Management
Verzekeringen 4.0: De data ter hulp

Het risicoprofiel van een onderneming of van een chauffeur in het bijzonder beoordelen met de hulp van een analysehulpmiddel voor de rijstijl, het is mogelijk. Dat blijft evenwel een uitzondering. Te duur volgens sommigen. Nochtans heeft veiligheid geen prijs!

Het is reeds enkele jaren dat er sprake van is sommige bestuurders een black box op te leggen die de voornaamste parameters van het rijden registreert. Het idee komt van de verzekeringsmaatschappijen die in de eerste plaats de risicogroepen viseren, zoals jonge bestuurders. Meer recent heeft het instituut VIAS een pilootproject aangekondigd met het doel om als alternatieve straf voor wegpiraten hun te verplichten een black box te installeren voor een bepaalde periode.

Preventiemiddel

In het wegtransport wordt het accent bovenal gelegd op het voorkomen van risico’s. In 2016 lanceerde TVM een pilootproject in Nederland in samenwerking met de onderneming Route 42, die gesofistikeerde rijstijlanalysesystemen (gekoppeld aan vermoeidheidsdetectoren) installeerde in 500 vrachtwagens. In de helft van de vrachtwagens werd tevens een dashboardcamera bevestigd. “De resultaten van de test waren veelbetekenend in die zin dat er een relatie gezien werd tussen rijstijl en het risico om in een ongeval betrokken te raken. Maar het systeem is waarschijnlijk te duur om op grote schaal gecommercialiseerd te worden”, verklaart Bruno Nijs, raadgever preventie bij TVM.

Een analyse van de rijstijl (ofschoon veel minder verfijnd dan bij Route 42) wordt reeds in serie voorgesteld door verschillende constructeurs van bedrijfsvoertuigen. Zelfs zonder grote extra investeringen is het mogelijk hieruit relevante lessen te trekken. Bij Van Dievel neemt de directie contact op met de chauffeur wanneer die begint af te wijken van zijn gebruikelijke rijstijl, om te zien of er een bijzonder probleem is op familiaal vlak bijvoorbeeld. De methode is empirisch, maar levert wel resultaten op: het volstaat soms om de planning van de chauffeur aan te passen of hem een dag verlof te geven om de risico’s te verminderen.

Op de schaal van een vloot is het ook mogelijk om een analyse van de risico’s op te maken ten opzichte van een sommige laadplaatsen of bepaalde periodes in de loop van de dag. Die analyses vereisen evenwel competenties die zelden aanwezig zijn in een transportbedrijf. Die rol kan echter overgenomen worden door andere, bijvoorbeeld de verzekeringsmakelaar of de verzekeringsmaatschappijen zelf.

Persoonlijke gegevens: opgelet met de GDPR!

Nog meer dan andere wordt de verzekeringssector geraakt door de nieuwe GDPR reglementering. De persoonsgegevens spelen er immers een centrale rol. In de cabine een systeem installeren om de vermoeidheid te detecteren kan al problemen opleveren, tenzij het toestel enkel de bewegingen van de oogleden volgt.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!