Verzekeraars scholen chauffeurs bij

 16/11/2018  Erik Roosens  Fleet Management
Verzekeraars scholen chauffeurs bij

Voorkomen blijft beter dan genezen, want bij een vrachtwagenschade – gemiddelde kost 2.500 euro – moet het voertuig meer dan een half jaar rijden om dat bedrag terug te verdienen. Daarom richten verzekeringen zich meer en meer op preventie van ongevallen.

Meer dan de helft van de schadegevallen met vrachtwagens gebeurt tijdens het manoeuvreren, meestal gaat het gelukkig enkel om stoffelijke schade. Maar economisch lopen de kosten voor een bedrijf hoog op. Volgens TVM kost zo’n schadegeval gemiddeld 2.500 euro en heb je zes tot acht maanden nodig om dat met een vrachtwagen terug te verdienen. “Met een goed preventieplan daalt de schade na drie jaar – soms zelfs nog sneller – met gemiddeld 30 %”, zegt Frank Van Nueten, algemeen directeur van TVM Belgium. “Voor een vloot van tien voertuigen gaat dat toch om een besparing van 7.500 euro.”

Om dit soort schade te voorkomen organiseert TVM in samenwerking met WABCO Belgium manoeuvreertrainingen bij zijn klanten. Op maat in de firma zelf, met slechts drie chauffeurs per instructeur. De training behandelt in totaal twaalf manoeuvres, van het correct waarnemen en juist beslissen bij een dode hoek tot het positie kiezen en draaien in krappe ruimtes.

Code 95

In het theoretisch gedeelte komt de dodehoekproblematiek aan bod, net als kijktechnieken, mentale aspecten, controles en risico’s bij verschillende manoeuvres. In het praktijkgedeelte komen probleemsituaties aan bod die zich bij de klant voordoen. De chauffeurs oefenen in functie van de meest voorkomende schades op spiegelafstelling, aan- en afkoppelen, ruimte zoeken, verschillende manoeuvreeroefeningen, het meten van de dode hoek of voertuigcontrole. De training kost 325 euro en geeft recht op zeven kredietpunten voor de Code 95.

“Maar alleen die trainingen volgen is onvoldoende”, zegt Marc Van Grootel, senior adviseur preventie en risicobeheer bij TVM Belgium. “Belangrijk is de bewustmaking in het bedrijf, ook aan de top.” Marc Van Grootel stond 27 jaar aan het roer van transportbedrijf Groover International dat twee keer de Truck Safety Award kreeg, in 2005 en in 2016. Ook toen droeg hij verkeersveiligheid hoog in het vaandel. “De meeste schadegevallen gebeuren tijdens het manoeuvreren”, zegt hij. “Vaak zijn die schades eenvoudig te voorkomen door de chauffeur te leren uitstappen om te kijken of wat hij wil doen wel lukt zonder dat er brokken van komen. Het economisch verlies van manoeuvreerschade is ook veel ruimer dan de pure materiële schade. Er is nog de gevolgschade zoals de planning die in het gedrang komt, extra administratief werk en de onbeschikbaarheid van het voertuig door de herstelling.”

Om een goed preventiebeleid te voeren doet TVM schadeanalyses bij zijn klanten. Zo onderzoekt de verzekeraar wat de meest voorkomende schades zijn in een bedrijf en welke chauffeurs de meeste brokken maken. Het doet dat op basis van de schadegevallen maar ook door de analyse van de tachografische gegevens. Die kunnen indicaties geven over chauffeurs die een hoger risico lopen op ongevallen. Dat die aanpak vruchten afwerpt bewijzen de cijfers bij Van Dievel Transport waar de schadefrequentie op enkele jaren tijd gehalveerd is.

SAFE.T

Ook D’Hondt Insurance – die als makelaar de tussenpersoon is tussen de transporteur en de verzekeringsmaatschappij – begint met een analyse van de ongevallenstatistieken. Dat gebeurt per bedrijf om te zien waar en wanneer de ongelukken plaats vinden en wie ze heeft veroorzaakt. “Dan stellen we samen met de klant een preventieplan op”, zegt Jonas Dejager, Marketing & Business Development Manager van D’Hondt Insurance. “Voor die analyse maken we onder andere gebruik van de gegevens van de chauffeur door de blackbox uit te lezen. Als het verbruik hoger is dan gemiddeld, is dat vaak een teken aan de wand. Dan is het rijgedrag van de chauffeur meestal ook minder veilig. Ook wie vaak ladingschade heeft, is iemand die wat bijsturing nodig heeft.”

D’Hondt Insurance gaat uit van een totaalaanpak waarin ook ecodriving vervat zit. “Veilig en zuinig rijden gaan hand in hand en een economische rijstijl leidt ook tot minder mechanische slijtage van bijvoorbeeld de remmen”, zegt Jonas Dejager. “Het is wel heel belangrijk dat je in dit verhaal de chauffeurs betrekt. Anders heeft het geen zin. Samen met IMOB (Universiteit Hasselt) hebben we de SAFE.T-app ontwikkeld waardoor die betrokkenheid vergroot. Via scores brengen we het spelelement in het werk van de chauffeur. Zo kunnen ze meedingen naar de titel van beste chauffeur. Transportbedrijven zouden de chauffeurs met een hoge score ook kunnen belonen.”

Professor Geert Wets die mee de app heeft ontwikkeld, vergelijkt het met lopen. “Je begint niet onmiddellijk met een marathon te lopen”, zegt hij. “Maar je bouwt langzaam op. Dat is ook wat we met de SAFE.T-app willen doen. De chauffeur zal op zijn smartphone zijn vorderingen kunnen volgen. Daarom is het essentieel dat de chauffeur mee is in het verhaal en gemotiveerd om zijn eigen prestaties te verbeteren. Dat leeft ook wel bij hen. Je hoort dat ze af willen van het imago cowboy van de weg dat toch nog leeft. Transport veiliger maken is niet enkel noodzakelijk voor een betere samenleving, het moet ook het imago van het beroep van vrachtwagenchauffeur beter maken en er zo voor zorgen dat meer jongeren opnieuw voor het beroep kiezen.”

Minder arbeidsongevallen maar meer woon-werkongelukken

Terwijl het aantal arbeidsongevallen daalt, stijgt het aantal incidenten van en naar het werk. Dat blijkt uit cijfers van verzekeraar Baloise Insurance. De werkgever kan daar wat aan doen met een aangepast mobiliteitsbeleid dat voldoende aandacht besteed aan de fietsende werknemers, want zij zijn het kwetsbaarst. Zo kunnen richtlijnen worden gegeven over het gebruik van de smartphone op de fiets en in de auto en kan de wegcode opnieuw opgefrist worden. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen kan er in het bedrijf ook een fietsherstelpunt komen, zodat de werknemers na de dagtaak opnieuw veilig de weg op kunnen. Als er toch een ongeval gebeurt, is het best alle data bij te houden en te analyseren zodat er ook op een adequate manier aan preventie kan worden gedaan.

TVM installeert spiegelafstelplaatsen

Een goede zichtbaarheid is voor vrachtwagenchauffeurs essentieel om ongelukken te voorkomen. De ramen vrijhouden is één ding, de spiegels afstellen een ander. Om dat goed te kunnen doen is een spiegelafstelplaats noodzakelijk. Daarom gaat verzekeraar TVM de volgende twee jaar bij zijn klanten afstelplaatsen installeren. De eerste spiegelafstelplaats kwam er eind juni bij Transmet uit Boutersem. “Spiegels afstellen moet een gewoonte en een cultuur worden”, zegt Marc Van Grootel van TVM Belgium. “Het valt op als we bij een chauffeur in een vrachtwagen stappen hoe slecht de spiegels soms zijn afgesteld. Veiligheid begint met een goede zichtbaarheid.”

Foto: Gerlinde Schrijver

 

Lees alles over TVM in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!