Verhuis farmasite naar buitenland geen taboe meer voor H.Essers

 05/07/2017  Philippe Van Dooren  News Logistics, Contract Logistics
Verhuis farmasite naar buitenland geen taboe meer voor H.Essers

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de farmasite van H.Essers in Genk geschorst. Het is evenwel niet vernietigd, maar de kansen dat de uitbreiding er komt, slinken. Daarom onderzoekt de Limburgse groep nu noodoplossingen op korte termijn. Ook een plan B voor het masterplan voor de farmalogistiek wordt nu overwogen. Mogelijk betekent dat het uitwijken naar het buitenland.

Alles draait rond de uitbreiding van het huidige logistieke centrum voor de farmasector aan de Transportlaan in Genk. Die is nodig om de groei van de activiteiten te kunnen opvangen en de marktpositie te kunnen versterken. H.Essers wil één grote vestiging om de nodige synergieën te kunnen ontwikkelen.

Reeds in 2013 werden maar liefst 18 alternatieven onderzocht. Er bleek maar één oplossing te zijn: één centrale hub van 30 hectare. “Omwille van omgevingsfactoren, de logistieke logica én specifieke veiligheidsvoorschriften voor farma, is het geen optie om verschillende locaties in te planten. Een uitbreiding aan de Transportlaan bleef daarom als enige realistische locatie over in de regio van thuisbasis Genk”, zegt het bedrijf.

Daarom wil het een bos van 10 ha rooien in de zone aanpalend aan de huidige hub. Enkele natuurverenigingen verzetten zich er tegen en hebben verschillende procedures gestart, onder andere bij de Raad van State. Dit heeft gisteren beslist dat het GRUP geschorst wordt. Ze heeft zich echter nog niet ten gronde uitgesproken. Het GRUP is dus nog niet vernietigd.

Noodoplossingen

De kans dat H.Essers zijn uitbreidingsplannen kan realiseren, wordt kleiner maar het bedrijf hoopt alsnog steeds op een goede afloop. “Maar”, zegt een teleurgestelde CEO Gert Bervoets, “we staan na vier jaar geen stap verder, ondanks het naleven van alle regels en procedures”. Er wordt daarom gezocht naar snelle noodoplossingen.

“We kunnen niet meer wachten. Er zijn een aantal lopende projecten waarvoor op korte termijn een oplossing nodig is. Om ze te kunnen opvangen denken we bijvoorbeeld aan een uitbreiding van onze bestaande farmasite in Vilvoorde. We hebben ook farma-gecertificeerde sites in Italië en in Duitsland, bij Kamann, een bedrijf dat we een paar jaar hebben overgenomen”, zegt Sara Geris, communication manager van H.Essers.

Kijken naar het buitenland

Ze benadrukt echter dat dit maar kortetermijnoplossingen zijn. “Ze vervangen ons masterplan niet. Dat blijft het ideale scenario. Maar hiervoor is een terrein van 30 ha nodig. In Limburg vinden wij die niet. Kunnen we de site aan de Transportlaan niet uitbreiden, zullen we ook moeten kijken naar een dergelijk terrein in het buitenland. Dat heeft de familie met pijn in het hart moeten beslissen. Daarom hopen we alsnog op een goede afloop van het huidige project”, zegt ze tot slot.