Uw onderneming overdragen: een complexe beslissing…

 23/05/2019  Redactie  Economie, Advertorial
Uw onderneming overdragen: een complexe beslissing…

Een bedrijfsleider neemt meestal maar één keer in zijn leven de beslissing om zijn bedrijf over te laten. Die wordt dan ook niet licht of onbezonnen genomen. De overdracht is een cruciale stap in het leven van een onderneming, die de continuïteit moet garanderen. 

Ook de psychologische impact van de overdracht op de bedrijfsleider mag niet onderschat worden. Deze beslissing heeft in familiebedrijven nog meer gevolgen voor de familiale context, want daar is men vaak ook persoonlijk betrokken.

Dit lange proces vraagt veel voorbereiding en betrokkenheid. Het is dan ook uiterst belangrijk dat degene die beslist om een bedrijf over te laten, daar op tijd aan begint en alle stappen volgt. Alleen zo is de kans om de ideale overnemer te vinden, het grootst en zal de overdracht rimpelloos verlopen.

Nadenken

Voor hij het proces om zijn bedrijf over te dragen, opstart, moet de bedrijfsleider voldoende tijd uittrekken om zich de juiste vragen te stellen. 

Het eerste waar hij even bij stilstaat, is zijn motivatie. Het is belangrijk dat de bedrijfsleider/degene die het bedrijf overlaat, een heel precies doel heeft en dit om de juiste redenen doet. Hij analyseert de gevolgen van zijn beslissing op persoonlijk en familiaal vlak, maar ook bijvoorbeeld voor wat zijn huidige en toekomstige inkomsten betreft.

De tweede vraag gaat over het bedrijf op zich. Is het klaar om overgedragen te worden? Als men een optimale overdracht wil garanderen, moeten de organisatie, de structuur en het management van het bedrijf daarvoor klaargestoomd worden.

Voorbereiden

Er wordt meestal van uitgegaan dat men 5 jaar nodig heeft om een overdracht te plannen. In elk geval is er voldoende tijd nodig, zodat de bedrijfsleider een hele reeks maatregelen kan nemen die zijn bedrijf aantrekkelijk maken in de ogen van potentiële overnemers.

We onderscheiden verschillende stappen in deze voorbereidingsfase:

  1. Het bedrijf doorlichten om de sterkten en zwaktes te bepalen;
  2. Een actieplan opstellen om de gebreken, die tijdens de doorlichting aan het licht kwamen, bij te sturen;
  3. Een waardebepaling opmaken van de onderneming, op basis waarvan de verkoopprijs vastgesteld wordt;
  4. Op een transparante manier alle noodzakelijke elementen voorbereiden, die de potentiële overnemer inzicht moeten geven in de werking van het bedrijf.

Begeleiden

Een bedrijfsoverdracht is een strategische operatie waar men niet onvoorbereid aan begint. Er wordt grondig over nagedacht en ze wordt nauwgezet voorbereid, zowel vanuit financieel, juridisch als psychologisch oogpunt.

Om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen, is een goede voorbereiding van al deze stappen uiterst belangrijk. We raden dan ook aan een beroep te doen op een gespecialiseerd adviseur die de bedrijfsleider doorheen de verschillende stappen loodst. Dit geeft hem een externe blik op de zaak en hij kan bogen op de ervaring van de adviseur.

Aarzel niet contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst! info@intraco-consulting.com of 04 387 87 37.

Lees alles over Intraco Consulting in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!