UPTR, Fenadismer en TLN vragen om uitstel van de kilometerheffing

 09/03/2016  TransportMedia  News Transport
UPTR, Fenadismer en TLN vragen om uitstel van de kilometerheffing

De UPTR heeft een overzicht opgemaakt van de op handen zijnde invoering van de kilometerheffing in België. En er zijn redenen tot bezorgheid. Redenen die de UPTR, samen met andere federaties, er zelfs toe aanzetten om uitstel te vragen voor de inwerkingtreding van die heffing.

De UPTR staat er op om verschillende punten aan te stippen die het vrij verontrustend vindt. Eerst en vooral waarschuwt de Unie ervoor dat de website van Viapass nog steeds niet vermeldt dat er vóór 1 april 2016 naast Satellic ook nog een andere erkende operator zal zijn. Daarnaast herinnert de UPTR ons eraan dat de Spaanse federatie FENADISMER (lid van de UETR) al heeft aangeklaagd dat de buitenlandse bedrijven verplicht worden zich van een Belgische OBU van Satellic te voorzien om in België te mogen rijden. En dat terwijl de Europese trucks over het algemeen al met een interoperabel OBU-bakje zijn uitgerust waarmee ze in meerdere Europese landen tol kunnen betalen. Diezelfde Spaanse federatie vindt het nu niet normaal dat wie slechts af en toe eens door België rijdt niet via Internet of via een betaalautomaat aan de grens kan betalen maar 135 € moet ophoesten om een Satellic-bakje te kopen. FENADISMER heeft de gewestelijke autoriteiten dan ook gevraagd om de inwerkingtreding van de heffing uit te stellen tot er een interoperabele oplossing voor de betaling is gevonden.

Maar dat is nog niet alles. De UPTR, TLV en zelfs de Nederlandse federatie TLN hebben ook vastgesteld dat de OBU-bakjes van Satellic onbetrouwbaar zijn en dat de levertermijnen van de bakjes wel erg lang uitlopen. Daarom vraagt ook TLN om uitstel van de invoering van de heffing.

En ten slotte, en dit is zeker een niet te onderschatten probleem, klaagt de UPTR het feit aan dat de documenten die op de website van Satellic beschikbaar zijn (voor de facturatie en boekhouding) enkel per truck en niet per klant kunnen worden gedownload. Gevolg: 3 boekingsstukken per vrachtwagen. Bovendien stelt de UPTR dat het niet mogelijk is de juistheid van het gedetailleerde overzicht (in het Engels) van de heffing te controleren. Voor de UPTR is het feit dat die gegevens niet kunnen worden geverifieerd een bijkomende reden om de inwerkingtreding van de kilometerheffing uit te stellen.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!