Uber Freight: “Wij bieden een prachtige kans aan de kleine transportbedrijven”

 29/09/2019  Claude Yvens  Economie
Uber Freight: “Wij bieden een prachtige kans aan de kleine transportbedrijven”

Uber, Uber Eats en nu Uber Freight. De eetlust van de Amerikaanse gigant lijkt geen grenzen te kennen. Op dit moment lijkt Uber Freight de bakens nog niet te gaan verzetten. Wij wilden weten waarom in een gesprek met Daniel Buczkowski, Head of Expansion bij Uber Freight Europe in Amsterdam.

Om het kort te omschrijven, de gebruikers houden van Uber en de burgers verafschuwen het. Dat geldt ook voor Uber Eats en zijn concurrenten die gebruik maken van onafhankelijke koeriersdiensten (of exploiteren volgens uw gesprekspartner). Met Uber Freight zou het anders kunnen lopen, in Europa in ieder geval. 

Wettelijk is Uber Freight BV een expeditiebedrijf en speelt dus dezelfde rol als gevestigde bedrijven zoals DSV of Kühne + Nagel. Technisch presenteert Uber Freight zich als een app waarmee het mogelijk is een vracht aan te bieden of een transportopdracht te accepteren. Een kruising tussen een marktplaats als Transporeon (voor het principe) en de nieuwe digitale economie (voor de technologie). Het is dit mengsel van genres dat van Uber Freight een unieke speler maakt op de transportmarkt… en het verklaart misschien waarom de transportwereld nog een beetje wacht om zich uit te spreken over de gelegenheid of het gevaar dat dit inhoudt.

Van ‘broker’ tot expediteur

TRANSPORTMEDIA: Waar staat u in de Verenigde Staten? 

Daniel Buczkowski: We zijn er nu twee jaar actief. Aanvankelijk was er UberX, dan Uber Eats, die beide een kruispunt vormen tussen de fysieke wereld en de digitale wereld. Daarna zijn we ons gaan afvragen wat we nog met elkaar zouden kunnen verbinden en we hebben er ons rekenschap van gegeven dat de wegtransportwereld bijzonder gefragmenteerd is en weinig efficiënt. In de Verenigde Staten zijn we een ‘broker’ die via technologie de verladers die vracht te vervoeren hebben verbinden met de transporteurs die capaciteit ter beschikking hebben. Met de grote bedrijven integreren we ons via hun EDI-systemen en kunnen onze technologie voor het vastleggen van de prijzen integreren via SAP. De kleine verladers passeren direct via ons platform om transportopdrachten te creëren en de uitvoering te volgen. 

TM: Is uw statuut van expediteur in Nederland erg verschillend van het statuut van broker in de Verenigde Staten op het vlak van verantwoordelijkheden bijvoorbeeld? 

Daniel Buczkowski: Het korte antwoord zou ‘nee’ zijn, maar er zijn verschillen. In de Europese Unie zijn er regels te respecteren, plus regels die verschillen van land tot land, en wij respecteren die regels. Dat verhoogt het risico niet, het zijn juist verplichtingen om te respecteren en we zijn bezig om hiervoor een team op te bouwen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar ik zou gek zijn om nu reeds te beweren dat we alles weten, zelfs in Nederland. Wij willen weten hoe de markt functioneert, want als we niet voldoen aan een reële behoefte, dan kunnen we als tussenpersoon zonder eigen middelen niet overleven.

Respect voor de regels

TM: Hoe kunt er u er zich van verzekeren dat de transporteurs die voor u werken betrouwbare partners zijn voor uw klanten?

Daniel Buczkowski: Vooreerst zijn alle details met betrekking tot het materieel, de adressen en de laad/lostijden duidelijk zichtbaar op onze app voordat een transporteur zich voor een opdracht aanmeldt. Vervolgens gaan we na of die transporteur in orde is met zijn vergunning en verzekering.

TM: Hoe kunt u bijvoorbeeld verzekeren dat de transportopdrachten te realiseren vallen binnen het respecteren van de rij- en rusttijden?

Daniel Buczkowski: Het is de verlader die het aanbod indient, maar wij beschikken over personeel dat bijvoorbeeld kan constateren dat de afstand tussen New York en Chicago niet af te leggen is in één dag. We nemen dan contact op met de verlader om de uren aan te passen. Maar het uiteindelijk respecteren van de rijtijden blijft de taak van de transporteur en de chauffeur.

TM: Maar op welk niveau bent u dan in deze zaken verantwoordelijk? In België zou u volgens de regels in ieder geval medeverantwoordelijk zijn voor het respecteren van de regels…

Daniel Buczkowski: Wij hebben niet de bedoeling de bestaande regels te overtreden enkel om een mooi product te kunnen verkopen.

TM: Uw hele systeem is gebaseerd op een app en dus op de smartphone van de chauffeur. Dat werkt dus niet voor onbegeleid vervoer of voor intermodaal transport…

Daniel Buczkowski: Wij stellen slechts volledige vrachten voor die voor 100% over de weg verlopen. 

Een kritische massa opbouwen

TM: Omdat uw systeem zou functioneren, is het noodzakelijk om snel een zekere kritische massa te bereiken aan klanten en transporteurs. Hoever staat u daarmee? U heeft een akkoord afgesloten met Heineken, maar wat betekent u voor Heineken vandaag? 

Daniel Buczkowski: We zijn nog niet lang genoeg actief in Europa om op die vraag te kunnen antwoorden. Bij wijze van voorbeeld kan ik u vertellen dat we in de Verenigde Staten begonnen zijn in de ‘Texas Triangle’, daarna ontwikkelden we andere hubs, verbonden die onder elkaar en vandaag zijn we aanwezig in 48 staten. Dat is precies de manier waarop we zullen werken in Europa. We vetrekken vanuit Nederland (precies een week na dit interview kondigde Uber de lancering in Duitsland aan, nvdr).

TM: Zelfs in Nederland, hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om voldoende vracht voor te stellen en voldoende transporteurs te overtuigen? 

Daniel Buczkowski: We zijn hier voor de lange termijn en we hebben reeds de steun van klanten waarvoor we ook werken in de Verenigde Staten, zoals Heineken.

TM: Waar staat u in België? 

Daniel Buczkowski: Gezien de locatie van de Nederlandse markt zullen we al snel internationale transporten uittesten naar de buurlanden, waaronder België. 

TM: Hoe wordt u in België ontvangen? 

Daniel Buczkowski: Over het algemeen is de ontvangst in Europa positief. Wanneer er voorbehoud is, dan is het vooral over het gebruik van de technologie, maar wij zijn zeer open over dat onderwerp. 

TM: Bent u er zich van bewust dat de transporteurs niet al te afhankelijk mogen worden van een platform zoals het uwe als ze winstgevend willen blijven? 

Daniel Buczkowski: Uiteraard. Maar als wij een kwaliteitsdienst bieden voor de prijs die de verladers verlangen, dan is er geen enkele reden om ons nog meer volume toe te vertrouwen! Indien we op het platform transporten zouden zetten aan prijzen onder de rentabiliteitsdrempel van de transporteurs, dan zou ons lot al beslist zijn nog voor we konden starten. Onze eigen marge moet berekend worden in functie van de meerwaarde die we kunnen creëren voor de verladers.

TM: Heeft Uber Freight na drie jaar functioneren in de Verenigde Staten de prijzen laten dalen? 

Daniel Buczkowski: Wij werken naar de marktprijs en die marktprijs is veranderlijk.

TM: Een laatste vraag: welk uitstel van betaling hanteert u? 

Daniel Buczkowski: Zeven dagen na de uitvoering van het transport. Uber heeft zijn eigen betalingstechnologie ontwikkeld wat een reëel voordeel is voor de transporteurs op het gebied van cash-flow. 

TM: En wanneer wordt u betaald door de verladers? 

Daniel Buczkowski: Dat hangt van de klant af. 

TM: Maar dat is niet minder dan zeven dagen. 

Daniel Buczkowski: Nee, wij dragen het risico op dit niveau. Wij bieden een prachtige kans aan de kleine transportbedrijven: wij betalen snel en we geven hen toegang tot klanten die ze nooit zelf direct kunnen benaderen. Het eerste transport voor Heineken werd uitgevoerd door een bedrijf met vier vrachtwagens…

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!