Twee industriezones geblokkeerd door de vakbonden: ze eisen betere werkomstandigheden voor de arbeiders

 16/12/2013  Claude Yvens  Economie, Andere leveranciers
Twee industriezones geblokkeerd door de vakbonden: ze eisen betere werkomstandigheden voor de arbeiders

De CSC Transcom vakbond heeft deze morgen de industriezone van Hauts-Sarts (Herstal) geblokkeerd. Een honderdtal militante afgevaardigden stonden van 6.00 tot 9.00 uur voor de firma Jost om de doorgang te beletten. Daarna begaven ze zich naar TTS, in de industriezone Liège Logistics, waar ze nog een uur bleven vooraleer de actie op te heffen. Een gelijkaardige actie legde de industriezone van Courcelles plat. De acties zijn een gevolg van het mislukken van de onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst 2013-2014 tussen werkgevers en de vakbonden van de sector. Die onderhandelingen zijn niet uitgemond in een bevredigend akkoord voor de werknemers., stelt Yannick Docquier, permanent vertegenwoordiger van CSC Transcom. Er zijn drie punten waarover we het niet akkoord zijn. Het eerste betreft de organisatie van de werktijd. De werkgeversfederaties willen een werktijdorganisatie op jaarbasis, wat nog meer flexibiliteit vraagt van de werknemers en zal leiden tot extra uren, niet betaalde uren. Het tweede punt van geschil slaat op de opleiding van chauffeurs. Waar sommige bedrijven dat uitstekend doen door voor hun chauffeurs de organisatie en financiering van de noodzakelijke opleiding te verzorgen, stellen andere niets in de plaats. Dat is niet normaal. Tenslotte een laatste punt, de pensioenfondsen. De patroons willen hun houding niet veranderen en meer toekennen aan de werknemers. Momenteel zijn de verschillen tussen bedienden en arbeiders nog altijd duidelijk aanwezig, ondanks de harmonisering van de statuten, zowel op het vlak van pensioenfondsen, uren, krediettijd, terugbetaling van verplaatsingen. Wij willen garanties dat die verschillen zullen verdwijnen. Momenteel vediepen de patronale federaties de kloof nog.

« Ons doel met de actie van maandag is niet met de vinger naar bepaalde ondernemingen te wijzen, in dit geval Jost en TTS., verduidelijkt Yannick Docquier nog. We hebben voor deze onderneming gepost omdat ze de grootste zijn in de industriezones Hauts-Sarts en Liege Logistics. Hun werknemers kunnen een daadwerkelijke invloed uitoefenen op de patronale federaties.

Nieuwe actie op woensdag

De vakbonden plannen nieuwe acties woensdagmorgen, ditmaal voor de kantoren van de patronale federaties van de sector transport en logistiek. « Wij hopen dat onze nationale acties zullen doorwegen op de vergadering van de paritaire commissie op donderdag 19 december. »

« Extra uren – flexibiliteit of niet – worden altijd betaald., onderstreept Michaël Reul van UPTR. Wat men verstaat onder flexibiliteit is de mogelijkheid om een seizoenspiek op te vangen, zonder dat men overuren moet gaan uitbetalen aan 150 %. Flexibiliteit is een schuiven met werkuren om uiteindelijk voor een periode van flexibiliteit uit te komen op een gemiddelde van 38 uren. Maar uiteindelijk worden alle gepresteerde uren betaald, indien niet aan 150 % dan toch aan 100 %. In afwachting van de vergadering van de paritaire commissie donderdag weigert de federatie verder alle commentaar.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!