Truckpedia 5 : berekening nieuwe minimumloon rijdend personeel

 20/03/2015  Claude Yvens  TruckPedia
Truckpedia 5 : berekening nieuwe minimumloon rijdend personeel

De nieuwe classificatie van chauffeurs wil nauwer aansluiten bij de realiteit van het beroep dan de vorige classificatie, die al meerdere tientallen jaren oud is en gebaseerd was op het eenvoudige begrip van de MTM van het voertuig. De nieuwe regeling is het gevolg van een consensus tussen de sociale partners op 19 juni 2014.
Men citeert bijvoorbeeld de integratie van begrippen als ecocombi’s, de opleiding van andere chauffeurs binnen de onderneming of de uitvoering van taken of controles volgens de normen van de klant. De analyse van de criteria van onderscheid en factoren van evenwicht toont tevens aan dat er plaats is voorbehouden voor onderhandeling in iedere onderneming. Tussen twee categorieën van complexiteit is het verschil niet altijd voor 100 % objectief vast te leggen.

1. Huidig gebruikte classificatie
2. Nieuwe classificatie
3. Differentiërende criteria
4. Puntenscores per niveau
5. Nieuw minimum uurloon
6. Even ter herinnering : kerntaken van een beroepschauffeur

1. Huidige classificatie

 

Lonen vanaf 01/01/2015

Bruto minimum uurloon

Beschikbaarheidstijd

Beschikbaarheidstijd op zondag/feestdag
RIJDEND PERSONEEL
hulparbeider-begeleider 10.3230 10.2195 15.3290
chauffeur in opleiding 10.3230 10.2195 15.3290
chauffeur voertuig

NLV van – 7 ton

10.7220 10.6145 15.9215
chauffeur voertuig

NLV  7< 15 ton

10.9630 10.8535 16.2800
chauffeur voertuig

NLV >= 15 ton

11.3470 11.2335 16.8500
chauffeur geleed voertuig 11.3470 11.2335 16.8500
chauffeur erkend

ADR-voertuig

11.3470 11.2335 16.8500
chauffeur koelwagen 11.3470 11.2335 16.8500
BESTELDIENSTEN
chauffeur – 6 maanden anciënniteit in de sector 10.7220 10.6145 15.9215
chauffeur >= 6 maanden anciënniteit in de sector 10.9630 10.8535 16.2800
KOERIERDIENSTEN
koerierchauffeur 11.3470 11.2335 16.8500

2. Nieuwe classificatie

Voor elk van de criteria bedraagt het basisniveau 1 punt en elke bijkomende competentie of actie levert één of meer bijkomende punten op. In functie van zijn activiteitsprofiel kan een chauffeur een score tussen 10 en 36 punten behalen.

 • tussen 10 en 14 punten gaat het om een chauffeur van categorie 1
 • tussen 15 en 18 punten gaat het om een chauffeur van categorie 2
 • tussen 19 en 25 punten gaat het om een chauffeur van categorie 3
 • boven 26 punten gaat het om een chauffeur van categorie 4

3. Differentiërende criteria 

 1. Type van vereist rijbewijs
 2. Autonomie & planning
 3. Aantal leveringsadressen per dag
 4. Fysische inspanningen
 5. Vereiste kundigheid in manipulatie van bijkomende hulpmidelen of technische toepassingen of installaties
 6. Mate waarin de lading moet gecontroleerd worden
 7. Mate van complexiteit van het laad- en losproces zelf
 8. Mate van vereiste ‘technische of reglementaire’ kennis
 9. Mate waarin bijkomende randtaken dienen uitgevoerd te worden
 10. Mentorship / opleiding andere chauffeurs

4. Puntenscores per niveau 

1. Type van vereist rijbewijs

1 BE of lager
5 C
7 CE

2. Autonomie & planning

1 Activiteiten worden grotendeels voor de chauffeur gepland, via dispatchers, computersystemen…
2 De chauffeur plant en optimaliseert zelf de activiteiten (soms rechtstreeks in samenspraak met de klant)

BV : volgorde van bestemmingen, spreiding in de tijd, hoe en wanneer laden en lossen, volgorde vd lading van te leveren auto’s…

3. Aantal leveringsadressen per dag

1 Enkele
2 10 of meer

4. Fysische inspanningen

1 Eerder licht (voornamelijk rijden, eventueel laden en lossen met gepaste hulpmiddelen)
2 Eerder zwaar (goederen of hulpmiddelen fysisch versleuren, op trappen dragen…)

5. Vereiste kundigheid in manipulatie van bijkomende hulpmidelen of technische toepassingen of installaties

1 Laag (bv transpallet, computerscherm…)
3 Medium (bv meeneemheftruck, auto’s, korte kraanarm, eenvoudige technische aansluitingen zelf maken, minder complexe installaties bij klanten bedienen…)
6 Hoog (bv complexe hoogtewerkers, multifunctionele bulldozer, complexe technische aansluitingen zelf maken zoals zuren en brandstoffen, complexe installaties bij klanten bedienen…)

6. Mate waarin de lading moet gecontroleerd worden

1 Zeer beperkt, basiscontrole van hoeveelheden en eventueel schade op basis van de CMR
3 Breder, op basis van de aard van de goederen. Bv controleren van complexe hoeveelheden, van diverse laad- en losplaatsen waat match goederen/adres moet gebeuren, volledigheid…
5 Uitgebreid, op basis van specifieke contractuele verplichtingen van de klant. Bv grondige en interne contrôle van de vervoerde goederen, zoals gedetailleerde schade of volledigheid van vervoerde auto’s en hun interne onderdelen

7. Mate van complexiteit van het laad- en losproces zelf

1 Eenvoudig, wordt door anderen gedaan of is gewoon aan- en oppikken
2 Complex. Bv moeilijk te plaatsen containers of wissellaadbakken, zoveel mogelijk auto’s laden op beperkte ruimte zonder schade aan te richten, druk checken bij tankinstallaties…

8. Mate van vereiste ‘technische of reglementaire’ kennis

1 Beperkt
3 Breed. Bv kleine ADR (colli’s), complexe administratie (incidenten), ATP, HACCP
5 Zeer uitgebreid. Bv grote ADR, LZV, uitzonderlijk vervoer, diverse soorten vergunningen kennen en bedrijpen, zelf berekeningen maken voor veilige loshoeveelheden…

9. Mate waarin bijkomende randtaken dienen uitgevoerd te worden

1 Geen of quasi geen
3 Vaak voorkomend. Bv computers aansluiten, laadtanken vaakundig spoelen, leverplek beveiligen, werf opruimen,

10. Mentorship / opleiding andere chauffeurs

1 Nee
2 Ja

 

 5. Nieuw minimum uurloon

Wordt nog onderhandeld met de sociale partners. Deze nieuwe functieclassificatie kan evenwel pas in werking treden wanneer hier ook effectief lonen aan gekoppeld.

 

Lonen vanaf xx/yy/zzzz

Bruto minimum uurloon

Beschikbaarheidstijd

Beschikbaarheidstijd op zondag/feestdag

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4

 

6. Kerntaken

Bron : CAO 19 juni 2014. Deze kerntaken zijn van toepassing op ELKE betrokken werknemer.

Voor de rit 

 • Het in ontvangst nemen en zich eigen maken van de werkopdrachten en het treffen van de nodige voorbereidingen (vb. tanken, route bepalen, zien welke administratie dient uitgevoerd te worden,… ) om die tot een goed einde te kunnen brengen.
 • Uitvoeren van een voorafgaandelijke inspectie van het voertuig (van zowel trekker als trailer indien van toepassing) (vb. staat v/d banden, olie- en brandstofniveau, werking tachograaf, eventuele schade, netheid, benodigde     sleutels, aanwezigheid van eventuele benodigde kleding, …).
 • Voorbereiden van de rit: verzekeren dat alle benodigde (boord- en persoonlijke) documenten aanwezig zijn (vb. verzekeringspapieren, transportlicentie, inschrijvingsbewijs, geldig rijbewijs, …); correct instellen GPS en boordcomputer.

Controle

 • Zich vergewissen van de ladingveiligheid (vb. goederen of vrachtwagenonderdelen correct (laten) vastzetten, vormvereisten volgen, diefstalpreventie, eventuele aanwezigheid toxische gassen, …)
 • Controleren van goederen op schade/volledigheid bij in ontvangstname en gepast reageren bij vaststelling onregelmatigheden (vb. vermelden op CMR,…)

Klaarmaken voor laden/lossen

 • Klaarmaken van de wagen voor laden en lossen (vb. zeilen afhalen, dichtmaken en/of opendoen, twistlocks controleren).

Rijden

 • Rijden (economisch, efficiënt, ecologisch, verantwoord, defensief, gevolg gevend aan instructies van politie- en/of controlediensten (vb. door scanner rijden wanneer aangegeven), met inachtneming van de verkeersregels).
 • Te allen tijde respecteren van de relevante vervoerswetgevingen met specifieke nadruk op het respecteren van rij- en rusttijden en verzekeren dat dit kan gecontroleerd worden (vb. correct gebruik (digitale) tachograaf,… ).

Administratie

 • Uitvoeren van alle vereiste administratie (vb. CMR, prestatiebladen, ongevalsaangifte wanneer nodig, …) teneinde te allen tijde in orde te zijn; verzekeren dat eventuele trajectinefficiënties (vb. verkeersomleiding, ongeval,… ) administratief kunnen verantwoord worden.
 • Behandelen van het voertuig en bijhorende materieel “als goede huisvader”; problemen onmiddellijk melden (bij overste, garage, dispatching of andere aangeduide instanties).

Diverse taken

 • Zichzelf beschermen en dragen van aangepaste kleding waar nodig en/of indien verplicht (vb. handschoenen aandoen, helm opzetten, veiligheidsschoenen of-bril dragen, …).
 • Overmaken van documenten en gegevens (schijven, CMR, sleutels,…) na het beëindigen van de taken.

Voorbeelden van mogelijke bijkomende taken (NIET van toepassing op elke betrokken werknemer) (lijst is niet exhaustief)

 • Laden en lossen.
 • Aansluitingen maken tussen het voertuig (vb. trekker en/of trailer) en installaties die niet tot het voertuig behoren
 • Checken van installaties die niet tot het voertuig behoren.
 • Detecteren van toxische gassen of andere gevaarlijke producten en    desgevallend gepast reageren
 • Maken van vereiste bijkomende moeilijke berekeningen (vb. capaciteit van een opslagtank berekenen in verhouding tot geladen volume en hierbij de veiligheidsmarges (vb. uitzetting van de goederen) in acht nemen).
 • Dragen van specifieke kleding (vb. klant-specifiek uniform) bovenop de vereiste
 • Bedienen van machines of installaties eventueel los van het voertuig (vb. kraan, heftruck, computersysteem, installatie zelflossers,…).
 • Uitvoeren van eventuele nazorg (bijkomende taken) (vb. slangen spoelen, containers leegmaken, druk in installaties checken, …).
 • Opleiden van andere chauffeurs (= “chauffeurinstrupteur” functie).
 • In acht nemen van de procedures omtrent veiligheidsvereisten en aangaande het welzijn van (meereizende) collega’s en/of derden.
 • Zich moeten uitdrukken in een andere taal/talen dan die van de
 • Zelf plannen van de bestemmingsvolgorde en bijhorende laadorganisatie (in functie van efficiëntie en leverbehoeften).
 • Uitvoeren van bijkomende administratieve taken (vb. administratie aan machines of toestellen bij derden,…).
 • Beheren van en omgaan met geld (in functie van de werkopdracht).
 • Uitvoeren van shiftoverdrachten van de wagens met inzicht in lading.
 • Uitvoeren van activiteiten die niet rechtstreeks met rijden te maken hebben (“handling”) (vb. werven opkuisen, tanks spoelen, laadplaatsen opruimen, goederen verplaatsen vanaf of tot op plaatsen die verder reiken dan het ‘normale’ transport, …).
 • Zorg dragen voor materiaal van derden (vb. scantoestellen, sleutels (toegang) beheren van winkels waar ‘s nachts geleverd wordt).

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!