Truckchauffeurs laks met gordel en veiligheidsafstand

 12/10/2016  Claude Yvens  News Transport
Truckchauffeurs laks met gordel en veiligheidsafstand

Het BIVV heeft een enquete gehouden onder vrachtwagenchauffeurs en heeft de meest recente ongevallenstatistieken geanalyseerd. De afgelopen 10 jaar gebeurden er 26% minder ongevallen met vrachtwagens, maar het kan (veel) beter.

Voor de eerste keer heeft het BIVV (samen met UPTR, Febetra en TLV) vrachtwagenbestuurders bevraagd om hun mening te kennen over bepaalde gedragingen:

  • Driekwart van de vrachtwagenbestuurders neemt een pauze wanneer ze zich te moe voelen om te rijden.
  • In de bebouwde kom houden ze zich ook beter dan gewone autobestuurders aan de snelheidslimiet. 52% van de Belgische vrachtwagenbestuurders reed het afgelopen jaar wel eens te snel in de bebouwde kom, bij de automobilisten is dat 67%.
  • 42% rijdt wel eens zonder zijn gordel vast te klikken. 17% vindt het ook aanvaardbaar om de gordel niet te dragen ten opzichte van 4% bij de autobestuurders
  • 69% geeft toe om minstens één keer een sms of mail gelezen te hebben achter het stuur, 47% zegt zelfs een mail of sms gestuurd te hebben
  • 70% rijdt soms te dicht op het voertuig vlak voor hen. Deze cijfers komen naar boven uit een nieuwe enquête die het BIVV gehouden heeft onder vrachtwagenbestuurders samen met UPTR, Febetra en TLV. In het kader van deze enquête is het BIVV ook overgegaan tot een analyse van de statistieken. De afgelopen 10 jaar gebeurden er 26% minder ongevallen met vrachtwagens.
  • 10% van de ondervraagden geeft toe gereden te hebben nadat ze alcohol hebben gedronken. Dat is opvallend minder dan bij autobestuurders (43%). De toegelaten alcohollimiet voor professionele chauffeurs is echter 0,2‰, wat neerkomt op nultolerantie.

Vrachtwagenbestuurders verwijten de autobestuurders vooral dat ze te vaak de pas afsnijden bij het verlaten van de autosnelweg, dat ze afgeleid zijn in de wagen en nonchalant rijden (vb hun richtingaanwijzers niet gebruiken).

De vrachtwagenbestuurders verwijten hun eigen collega’s het inhaalverbod bij regenweer niet te respecteren en niet voldoende afstand te houden ten opzichte van voorliggers.

Daling aantal ongevallen in Vlaanderen; stijging in Brussel en Wallonië

In 2015 is het aantal vrachtwagenongevallen het laagste dat ooit geregistreerd werd: 2147. Dat is een vermindering van 26% in vergelijking met 10 jaar geleden (2909 ongevallen). De laatste jaren verschilt de evolutie wel van het ene gewest ten opzichte van het andere. Zo was het aantal vrachtwagenongevallen nooit zo laag in Vlaanderen als in 2015. Daarentegen bemerken we een stijging sinds 2013 in Wallonië en Brussel.

Bijna 1 ongeval op 2 op de autosnelwegen

7% van alle ongevallen in het verkeer gebeuren op autosnelwegen. Voor ongevallen met vrachtwagens ligt dat cijfer op 44% ! Natuurlijk rijden vrachtwagens meer op de autosnelwegen dan de andere weggebruikers. Zij doen 59% van hun verplaatsingen op de autosnelweg ten opzichte van 38% voor de andere weggebruikers. Maar zelfs als we het aantal kilometers in rekening brengen, zien we dat vrachtwagenongevallen op autosnelwegen bijna 2 keer zo vaak gebeuren dan ongevallen met andere voertuigen,” aldus het BIVV.

Op de autosnelweg zijn ongeveer de helft van de ongevallen met vrachtwagens kop-staartbotsingen. Dat zijn zowel vrachtwagens die achter op een ander voertuig rijden, maar ook voertuigen die op vrachtwagens botsen. Mogelijke oorzaken zijn het niet respecteren van de snelheidslimieten en niet voldoende afstand houden met voorgangers. Buiten de autosnelwegen, zijn er ook aan groot deel aanrijdingen langs achter, maar ook veel laterale botsingen. Die worden onder meer veroorzaakt door problemen met de zichtbaarheid, te wijten aan de dode hoek.

Ongevallen zijn drie keer ernstiger

Ongevallen met vrachtwagens zijn veel ernstiger dan andere ongevallen. In België komen ongeveer 17 mensen om het leven per 1000 letselongevallen. Voor vrachtwagenongevallen ligt dat cijfer in de buurt van 60 doden per 1000 letselongevallen. De ernst van vrachtwagenongevallen is dus bijna 3,5 keer zo groot als dat van ongevallen met andere weggebruikers. Volgens het BIVV verklaart dat voor een stuk de media-aandacht die telkens aan dat soort ongevallen wordt gegeven.

Reactie van de drie transportfederaties

UPTR, FEBETRA en TLV: ‘Het is bemoedigend dat het aantal vrachtwagenongevallen de laatste jaren gedaald is, maar ondanks alle inspanningen moeten we blijven inzetten om dat aantal naar beneden te krijgen. Door veiliger vrachtwagens, maar ook door onze vrachtwagenbestuurders te blijven wijzen op hun pijnpunten. Het is belangrijk dat ze hun gordel dragen, voldoende afstand houden en 100% aandachtig zijn tijdens hun rit. Daarnaast is het ook nodig om de buitenlandse collega’s goed te informeren en sensibiliseren zodat ook zij zich veiliger en verantwoordelijker op onze wegen gedragen.’

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!