Truck&Business Barometer 2014 : de reacties van de transporteurs

 01/04/2014  Claude Yvens  Expertise Center, Economie
Truck&Business Barometer 2014 : de reacties van de transporteurs

Truck&Business publiceerde zopas zijn Truck&Business Barometer 2014. Daaruit blijkt dat de transporteurs aarzelen tussen ‘ een voorzichtige heropleving van de economie’ en ‘ druk op de verkoopprijzen’ . Zoals ze zelf aangeven, hebben ze 2013 net iets positiever kunnen afsluiten dan verwacht. Dit zijn een paar van de reacties (Nederlands en Frans door elkaar) over de heropleving van de economie, over de klanten van de transporteurs en over sociale dumping.

Economische heropleving

Toujours beaucoup trop d’incertitudes et un manque de visibilité sur l’avenir à moyen et à long terme. Trop de tenders et d’ appels d’offres tous azimuts, trop de  pression sur les prix et traitement de ceux-ci par l’industrie trop souvent réalisé à la légère.

Ik hoop dat de grotere volumes zich dit jaar voortzetten en dat hierdoor de prijzen mee kunnen stijgen. Verder zal het volgens mij weer knokken worden om te overleven. De lichte positieve signalen van voorzichtige opleving geven ons hoop, maar deze opleving is nog te pril om daar reeds grote conclusies uit te trekken.

De volumes intra communautair stijgen lichtjes. De aanvoer van goederen uit andere delen van de wereld zoals Azië en Amerika dalen nog steeds. Op die markt voelen we de crisis nog sterk.

De markt is uiterst volatiel. We hebben geen of weinig zekerheid. Daarom denken we dat investeren in nieuw materiaal niet aan de orde is. Zeker omdat de Euro 6 wagens gemiddeld 10% duurder zijn. We krijgen niets meer betaald omdat we met nieuw materiaal rijden.

Bepaalde landen zoals Frankrijk, Spanje en Italie doen het nog steeds niet goed. Desondanks berichten dat crisis zou teneinde zijn, vallen er nog steeds enorme ontslagen en faillissementen.

Très faible reprise économique pour les deux premiers mois (par rapport à 2013).

Er is een lichte verbetering zichtbaar.

La situation économique est actuellement toujours tendue et nous ne savons pas comment celle-ci va évoluer.

Transportvolume blijft dalen, onze opdrachtgevers verliezen volume.

Ze zeggen dat de economie uit het dal kruipt.

De volumes nemen licht toe waardoor we betere combinaties kunnen maken.

Op vandaag te weinig werk in wegvervoer. Logistiek blijft stabiel.

Als er een kleine heropleving is wordt het de maand er op meestal iets slechter.

Een terugval eerste kwartaal net zoals vorig jaar : alleen waren toen de orderboekjes voor de rest van 2013 redelijk volzet wat nu in 2014 niet het geval is. Het is een algemene trend in verschillende sectoren dat het zeer rustig is, maar de onstabiliteit blijft zorgen voor twijfel, ook om te investeren.

Moeilijk ver vooruit te plannen, het werkaanbod is nog steeds heel wisselvallig.

De klanten

Op dit moment werkt het als volgt bij de verladers: prijs is niet alles… het is het enige.

Het is voor ons nu meer dan duidelijk dat de verladers er zo langzamerhand, na het proeven van de tariefverlagingen door het inhuren goedkope werkkrachten en of materieel, ervan doordrongen zijn dat niet alleen de kwaliteit van zijn producten maar ook de juiste graad van dienstverlening in transport voor hun klant van doorslaggevend belang blijft om de samenwerking gestand te kunnen laten houden.

Klanten maken onze rekening, en zullen wel bepalen welke goedkoopste oplossing ze zullen nemen. Flexibiliteit moet echter ten allen tijde 100 % blijven, want als de wensen van de klant niet correct uitgevoerd worden dan vertrekken ze wel.

Laat de klanten ook nadenken over de financiële draagkracht van de transportpartner in plaats van alleen maar over de prijs te gaan.

Steeds meer bedrijven gaan om de haverklap tenderen.

Ik merk dat veel verladers qua tarieven het onderste uit de kan willen halen, en ons bedrijf permanent onder druk zetten om weliswaar aan kostprijs een uiterst flexibele service te moeten bieden. Zodra men merkt dat het meer kost dan elders, dan neemt men alternatieven.

Het blijft moeilijk om een verhoging of toeslag te bekomen.

We worden steeds geconfronteerd met tenders, zonder rekening te houden met het kwaliteitsniveau.

Dumping

En Belgique, c’est de nouveau l’anarchie en matière de tarifs. Tant des transporteurs belges que néerlandais se complaisent dans un dumping systématique. On comprend mieux pourquoi 85 % des sociétés de transport ont une structure financière hyper précaire.

Sterke concurrentie van Belgische transportbedrijven met buitenlandse chauffeurs.

De sector is ziek. Veel collega’s gunnen elkaars verlies zelfs niet. Veel bedrijven kennen hun kostprijs niet en rijden steeds onder de kostprijs wat fataal is op termijn. Indien een bedrijf failliet gaat zou het niet meer mogen opstarten onder een andere naam. Internationale chauffeurs zijn er bijna niet meer, hiervoor vlaggen we ook uit.

Les bourses de fret ne permettent pas de gagner de l’ argent. Les prix proposés par les traders hollandais qui monopolisent 80% de Timocom sont excécrables : moins de 1 euro au km à charge !

De prijs wordt bepaald door onze concurrenten, we dan ook niet mopperen.

Er moeten dringend minimumprijzen in het leven geroepen worden bij wet, het kan niet dat men contracten verliest aan concurrenten die onder de kostprijs gaan rijden.

La situation se dégrade à cause de la concurrence des transporteurs belges qui roulent de 12 à 23 % moins cher que nous. Ce n’ est pas normal qu’ avec notre argent on laisse autant d’ entreprises qui sont passées en PRJ continuer leurs activités comme avant.

De volumes zijn hoger, maar de prijzen volgen nog niet en zouden nog moeten stijgen.

Concurrentie Oost Europa neemt nog verder toe en wordt agressiever. Ik vrees dat het nu aan de volgende stap bezig is en dat die mensen overstappen om naar Benelux te komen en hier zelf commerciële activiteiten te komen ontwikkelen, zelfs om ondernemingen over te nemen.

Distributie is OK, maar de lange afstand en combinatieritten staan onder prijsdruk.

La crise est loin d’être terminée et les concurrences sont de plus en plus cruelles et déloyales. Des sociétés écrans s’installent au Luxembourg sans aucun véhicule et bradent les prix de 5 à 30 %. Cette situation est très préoccupante.

Europa

De Europese regelgeving is ondoordacht en op langere termijn nefast. Men dient zich dringend te bezinnen hierover, zoniet zullen sommige landen eigen maatregelen opleggen (Frankrijk bvb) wat de materie nog complexer (lees duurder) gaat maken.

Sociale lasten

Onze hooggeleerden van Brussel hebben nog steeds niet door dat de overheid veel te zwaar is en dat ze dringend drastisch dient afgebouwd te worden. De patronale kosten dienen drastisch te verminderen om te kunnen concurreren met het buitenland (zie het voorbeeld van Luxemburg).

De loonkloof tov de Oost Europese vervoerders is niet overbrugbaar. Transport over lange afstand (400 – 500 km) is daardoor al lang verschoven van West naar Oost Europa. Nu vergroot ook nog de loonhandicap tov Nederland en Duitsland, waardoor België ook vervoer over korte afstand zal verliezen aan de vervoerders uit deze landen.

Confiance modérée en raison de l’incertitude sur certains postes de charges (dont l’ évolution des  frais de personnel et taxes).

Le seul poste délicat est et restera le personnel. Aujourd’hui, c’est surtout le coût des heures improductives qui cause problème.

Meer controles, aub

Het wordt tijd dat de nodige acties komen om misbruiken in de transportsector te controleren en te penaliseren zodat solide ernstige bedrijven niet benadeeld worden door onverantwoorde oneerlijke concurrentie gebaseerd op onwettelijke praktijken.

Graag verdere en strengere controle op oneerlijke concurrentie van buitenlandse postbusfirma’s.

Indien er niets gedaan wordt (controles en boetes) aan de activiteiten van malafide Belgische bedrijven met buitenlandse zetels, staan er ons nog zwaardere tijden te wachten.

Er komt stilaan iets op gang om de misbruiken in de markt aan te pakken.

Geneigd om (verder) te delokaliseren

Wij kunnen niet meer investeren in België. De markt is verziekt door toegelaten concurrentie (door Europa) van de Oostblok-landen en dit gaat maar verder en zal verder gaan. Wat wil je: kost op arbeid in Polen 7,20%, Bulgarije, Roemenie 3%. Er is voorgesteld door Voka om de volgende 5 jaren de loonkost te halveren… het is niet alleen onmogelijk maar en dan…

Eenheidsstatuut minder dan 10 jaar werken 1 week opzeg kost 250€, minder dan 20 jaar werken 2 weken kost 500€. Dus niemand meer geloven, in België stoppen als je kan, en verhuizen.

Het is echter TE LAAT en de geleden schade, voor de bedrijven, is onherstelbaar. Toekomstgericht zullen nog meer buitenlandse firma’s verdwijnen uit België en de bedrijfsleiders die wat spaarcenten hebben opgebouwd, zullen wijselijk hun deuren sluiten om niet alles kwijt te geraken wat ze opgebouwd hebben met hard te werken.

Wij breiden verder uit in Roemenië, daar is de loonkost nog betaalbaar, de mensen worden er niet uitgebuit en dit is geen sociale dumping, de Belgische staat is veel te hebberig. De chauffeurs op de Roemeense rol verdienen netto even veel als onze Belgische, maar het verschil zit hem in de sociale lasten.

De voorzichtigen

Laten we ons focussen op het nationale transport en hopelijk wordt dit streng gecontroleerd zodat er nog iets overblijft voor onze Belgische werknemers. Indien wij zouden vrij gesteld worden van RSZ op de overbruggingstijden zou onze rentabiliteit een mooie boost krijgen.

Il faut absolument que les transporteurs réfléchissent bien avant d’investir, voir surinvestir. L’offre et la demande sera toujours la solution donc il ne faut pas trop de véhicules.

Choisir ses marchés, en connaitre les contraintes et maîtriser son prix de revient en gardant une marge pour les ‘ imprévus’ … tout bouge tellement vite dans ce secteur.

Er werd zwaar geïnvesteerd in Euro 5 voertuigen om de meerkost van euro 6 zo lang mogelijk uit te stellen. We voorzien dan ook nagenoeg geen investeringen meer in 2014, er werden er zeer veel gedaan eind 2013, gedeeltelijk begin 2014 ingeschreven.

Ondanks vele wettelijke verplichtingen en allerlei opgelegde investeringen lijkt het me klaar dat de Belgische vervoerder verplicht zal worden om te specialiseren, ofwel te verdwijnen.

De pessimisten

Le transport international se porte mal et ne va pas guérir sous peu.

La situation est très difficile et il n’y a plus de respect pour le secteur malgré que le transport est et restera incontournable! Nous sommes pour le multimodal, mais il va encore falloir des années pour que tout tourne bien car les clients sont trop exigeants et profitent de la crise pour mettre une pression sur leurs transporteurs fidèles, corrects et honnêtes.

De optimisten

Wij zien de toekomst van ons bedrijf positief groeien. Bij een goede controle en optimale opvolging en natuurlijk het vertrouwen blijven krijgen van onze klanten.

De markt is iets minder onzeker en we durven langzaam terug op langere termijn denken.

Cette confiance est due aux décisions prises en 2011-2012 (réduction du charroi de 16 à 9 véhicules en propre). Notre objectif n’est donc pas d’investir hors remplacement. Notre taille actuelle est idéale pour une bonne rentabilité et nous arrivons à servir très correctement nos clients fidèles et respectueux. Les autres clients, nous les laissons à nos collègues.

We hebben een goed klantenbestand, door omstandigheden wordt de vaste planning veel te veel gewijzigd. Het geluk is dat de losse opdrachten wel in stijgende lijn zijn.

Volume lijkt aan te trekken, de efficiencyslagen in ons bedrijf beginnen vruchten af te werpen.

L’objectif 2014 est une recette journalière de 850 EUR/jour, 1,75 €/km et 80 €/h en moyenne sur l’année. C’est réalisable !

Nous avons confiance, car à la date du 14 mars 2014, nous n’avons connu aucun jours d’arrêt et la recette journalière était correcte pour la période (750 EUR/ jour / véhicule en moyenne).

Wij hebben twee belangrijke nieuwe klanten, waarvoor we voornamelijk binnenlandse ritten rijden + een betere kosten controle.

De toevloed aan nieuwe klanten, was het in de afgelopen jaren moeizaam om nieuwe klanten te werven, nu is het net omgekeerd.

Nieuwe opportuniteiten bieden zich aan, waardoor wij onze omzet terug zien verhogen.

De strijdlustigen

We investeren veel in innoverende Lean & Green oplossingen en in personeel gebonden zaken.

Nous sommes optimistes pour 2014. Nous allons investir dans du matériel spécial (convois exceptionnels, grues téléscopiques, grues sur camion et élévateurs embarqués.

Onze strategie blijft ondanks het economisch klimaat om op hetzelfde peil te blijven investeren in vervangingsinvesteringen en innovatieve oplossingen om onze markt positie te bewaren.

Il faut persévérer et continuer à chercher des niches afin de mieux de se positionner dans certains créneaux. C’ est notre objectif pour les prochaines années.

Nous tablons sur des opportunités nouvelles du marché et ce nonobstant la pression constante sur les prix.

Nous sous-traitons régulièrement avec des marges de +/- 10 % et sommes continuellement à la recherche de marchés de niche à plus-value. Par exemple le négoce de produit vrac : si les carriers font de la logistique, pourquoi ne pourrions-nous pas commercialiser des granulats ? Et de plus nos clients sont satisfaits de ce service, c’est du win-win.

Onopvallend blijven!

Zo weinig mogelijk in de picture lopen.  Bedrijven, die het vandaag nog goed doen in onze sector worden geviseerd.

Opleidingen

Als we het sociaal systeem in België willen in stand houden, dan zullen alle partners in transport (werkgeversfederaties, vakbonden, Sociaal Fonds en VDAB) stilaan moeten beginnen beseffen dat opleiding van nieuwe Belgische chauffeurs een must is en dat men daarvoor de nodige middelen moet geven aan die bedrijven die daarin willen investeren.

De banken

Espérer que les banquiers fassent leur métier correctement, c’est à dire accorder le bon produit financier pour le bon investissement. Nous sortons de deux années de factoring : je ne connais pas plus mauvais produit, mais il nous avait été imposé à l’époque.

Tagged With: barometertransporteurs