TRUCK & BUSINESS BAROMETER – Welke initiatieven neemt u op HR-gebied?

 09/11/2018  Claude Yvens  Economie, Studies
TRUCK & BUSINESS BAROMETER – Welke initiatieven neemt u op HR-gebied?

De nieuwe editie van de Truck & Business Barometer zal initiatieven op het gebied van HR en van rekrutering centraal stellen : is de conjunctuur nog altijd even goed als tijdens de eerste jaarhelft 2018? Zoekt men in die context nog altijd even sterk naar chauffeurs? Neemt u nieuwe initiatieven op het gebied van HR / rekrutering? Aan u het woord…

Conjunctuur, rentabiliteit, transport- en kostprijsevolutie, doorrekening van de kilometerheffing… en tekort aan chauffeurs: de Truck & Business Barometer scant de sector twee keer per jaar. Het is heel eenvoudig om deel te nemen: het volstaat om deze link te volgen en vijf minuten van uw tijd te besteden aan het beantwoorden van de vragen…

DEADLINE 31/10/2018

Hartelijk bedankt !

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!