Truck & Business Barometer : voorzichtig vertrouwen

 31/03/2014  Claude Yvens  Expertise Center, Economie
Truck & Business Barometer : voorzichtig vertrouwen

Vervoerders blijven aarzelen in tijden waarin de economie voorzichtig herneemt en de transportprijzen onder druk staan. Naar eigen zeggen hebben ze 2013 gelukkig beter een beetje beter afgesloten dan voorzien en dat zorgt ervoor dat de zaken op het vlak van investeringen weer normaler worden. Het blijft echter oppassen voor overcapaciteit…

De erg langzame heropleving van de Belgische economie in de loop van 2013 heeft de Belgische vervoerders een beetje meer vertrouwen gegeven. De stijging van de transportvolumes was nochtans erg bescheiden (+3,18%, wat trouwens de tendens tegenspreekt, die de jaarlijkse conjunctuurenquête van het ITLB aangaf) en de evolutie van de transportprijzen kon slechts een derde van de kostprijsstijging dekken.

‘Content’ over 2013

De ‘adempauze’ van de brandstofprijzen zorgde ervoor dat de kostprijs binnen de perken bleef. Het is geruststellend om vast te stellen dat de rentabiliteit van de Belgische vervoerders er tijdens het boekjaar 2013 sterker is uitgekomen. Het aandeel vervoerders dat meent dat hun rentabiliteit eerder zal verbeteren is dan ook voor het eerst hoger dan het aandeel van bedrijven dat denkt dat de rentabiliteit achteruit zal boeren: 40,7% tegen 37,3%, terwijl deze verhouding een jaar eerder 27,9/45,2 was.

Dit is een teken (en dat is goed nieuws) van een verbetering van de efficiëntie en de productiviteit, maar het is nog te vroeg om te weten of dit het gevolg is van een personeelsinkrimping of van efficiëntere werkmethodes. De globale tevredenheidsindex voor 2013 komt dan ook uit op 6,34, wat het hoogste cijfer is dat in jaren werd opgetekend.
Inzake tarieven zijn er redenen genoeg om te klagen.

Opmerkelijk is dat het op enkele uitzonderingen na niet meteen de klanten maar eerder de Belgische vervoerders zijn die met de vinger worden gewezen. De ernstigere bedrijven beschuldigen hun concullega’s ervan dat ze onder de kostprijs rijden (in zoverre ze weten hoe ze die moeten berekenen…), waarbij ze verschillen van 12 tot 23% bij dezelfde offertes citeren! Er zijn er ook nogal wat die kritiek uiten op de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO), die er volgens hen voor zorgt dat er een groep te zwakke bedrijven ontstaat. Toch zijn we nog ver verwijderd van de ‘doorstart’-cijfers in Nederland.

De situatie van de transportprijzen lijkt echter beetje bij beetje tot rust te komen. Het aantal opdrachten waarvoor vervoerders een correcte prijs krijgen, stijgt met 5 punten en overschrijdt voor het eerste de grens van 50%, wat uiteraard ten koste gaat van de transportvolumes waarvoor de klanten te lage tarieven eisen.

Teveel trucks

Het vervolg van 2014 wordt gekenmerkt door een aantal onzekerheden. Enerzijds verwachten de vervoerders dat hun transportvolumes langzaam zullen blijven stijgen (+4,7%). Anderzijds zijn er relatief weinig transporteurs (56% slechts) die een tariefaanpassing durven vragen bij hun klanten.

Veel commentaren wijzen naast de fragiliteit en de wisselvalligheid van de herneming vooral in de richting van het te grote aantal beschikbare vrachtwagens. Zij duiden hierbij vooral de vervoerders uit Oost-Europa, die zich steeds agressiever rechtstreeks tot de klanten richten, en de Belgische vervoerders zelf als schuldigen aan (zie hoger).

De vertrouwensindex stagneert in deze context dan ook tegenover onze laatste enquête in 2013 (hij gaat van 6,10 naar 6,07). Er is ook een gezonde agressiviteit merkbaar in de commentaren, die melding maken van diversificatie, het zoeken naar niches met meer toegevoegde waarde of de intensifiëring van de commerciële politiek. Men zal het nog niet hebben over hervonden vertrouwen, maar de Belgische vervoerders durven weer vooruit kijken.

Rentabiliteitsverbetering

Een meerderheid meent ook dat hun rentabiliteit enigszins zal verbeteren. En dat is voor het eerst. Op het vlak van investeringen gaat het percentage bedrijven dat aankondigt dat het zijn vloot zal vernieuwen van 54 naar 72% en het saldo tussen de ondernemingen die hun vloot zouden kunnen uitbreiden en zij die ze zouden willen inkrimpen is positief (37,9% tegen 8,6%). Dit betekent bijvoorbeeld een absolute breuk met de resultaten van onze Barometer in maart 2012 en laat uitschijnen dat de overgang naar de Euro 6-norm geen te negatieve impact zal hebben op de verkopen. De concessiehouders zullen het graag horen…
Het risico op uitvlagging zorgt echter nog altijd voor een serieuze valse noot in dit relatieve optimisme.

Vlootuitbreiding betekent immers niet noodzakelijk dat die in België plaatsvindt. Het verhoogde risico op verhuizingen naar het buitenland bestaat nog altijd bij 24% van de ondervraagde bedrijven. En dit risico bereikt voortaan ook de (erg) kleine bedrijven. We voelen het aan onze kleine teen dat de enige manier om deze vlucht naar vreemde nummerplaten alleen maar afgeremd zal kunnen worden door een serieuze daling van de loonlasten in België. Dit zal een thema zijn voor de verkiezingscampagne, maar heel wat vervoerders dringen er nu al op aan!

De reacties van de transporteurs.

Document PDF

Tagged With: conjunctuurkostprijsITLB