Transportmanagement.be

TRUCK & BUSINESS BAROMETER Hoe groot is het chauffeurstekort? Laat uw mening hier weten!

 06/11/2017  Claude Yvens  Economie, HR, Studies, Nieuwsbrief
TRUCK & BUSINESS BAROMETER Hoe groot is het chauffeurstekort? Laat uw mening hier weten!

De nieuwe editie van de Truck & Business Barometer analyseert o.a. de grootte van het huidige chauffeurstekort. Zeg het nu eerlijk : hoe groot schat u uw verlies in capaciteit wegens het tekort aan chauffeurs? En blijft de vraag naar wegtransport toenemen?

Conjunctuur, rentabiliteit, transport- en kostprijsevolutie, doorrekening van de kilometerheffing… en tekort aan chauffeurs: de Truck & Business Barometer scant de sector twee keer per jaar. Het is heel eenvoudig om deel te nemen: het volstaat om deze link te volgen en vijf minuten van uw tijd te besteden aan het beantwoorden van de vragen…

DEADLINE 06/11/2017

Hartelijk bedankt !