Traxio-studie: marges van de dealers nog steeds onder druk

 13/12/2019  Michel Buckinx  Economie, Trucks, Van, Service
Traxio-studie: marges van de dealers nog steeds onder druk

Traxio is de organisatie die de belangen verdedigt van de Belgische autosector en aanverwante sectoren. Net als elk jaar heeft het de financiële gezondheid van de Belgische autodistributie geanalyseerd. Een van de conclusies luidt dat de marges nog steeds onder druk staan.

Traxio heeft 1796 jaarrekeningen bestudeerd van bedrijven die actief zijn in de sector van de autodistributie. Het onderzoek berust op zes indicatoren: de bruto- en nettomarges, het nettorendement van de eigen middelen, de schuldquote, de liquiditeitsratio en het aantal reservedagen. Over het geheel genomen, zijn alle indicatoren – met uitzondering van de liquiditeitsratio – in 2018 verslechterd.

Als we ons concentreren op het segment ‘lichte en zware bedrijfsvoertuigen’ (dealers van merken die uitsluitend trucks en/of bestelwagens verkopen), leert het onderzoek ons dat de brutomarge – de verhouding tussen het brutobedrijfsresultaat en de omzet – in 2018 is gestegen tot 4,04% (in 2017 was dat nog 2,87%). In de ‘multisegment’categorie (dealers van merken die zowel personenwagens als zware bedrijfsvoertuigen en al dan niet lichte bedrijfsvoertuigen verkopen) bedraagt die marge 2,04% (2,39 % in 2017). De mediaan van de brutomarge per merk geeft aan dat de Scania-verdelers er het beste uitkomen, met een marge van 6,57%, vóór MAN (5,38%), Volvo Trucks (4,72%), Iveco (4,59%), Mercedes (3,32%) en DAF (3,04%).

De nettomarge (hierbij worden de kaskosten en niet-kaskosten bij het bedrijfsresultaat opgeteld) bedroeg voor het segment ‘lichte en zware bedrijfsvoertuigen’ dan weer 1,91% in 2018 (1,71% in 2017). In de ‘multisegment’categorie is dat 1,26% (1,61% in 2017). Ook op dit niveau hebben Scania-verdelers de beste marge (5,71%), vóór MAN (3,45%), Volvo Trucks (2,72%), Mercedes (2,29%), Iveco (1,66%) en DAF (1,49%).

De nettorentabiliteit van het eigen vermogen na belasting of ROE (return on equity) weerspiegelt het rendement van een bedrijf ten opzichte van de vrijgemaakte eigen middelen. Op dit niveau bedroeg de indicator voor de sector ‘lichte en zware bedrijfsvoertuigen’ 9,63% in 2018 terwijl dit voor de ‘multisegment’categorie 8,44% was. Het klassement van de dealers per merk is hier: Fuso (27,28%), Scania (18,27%), Mercedes (15,02%), Volvo Trucks (12,53%), MAN (7,97%), Renault Trucks (7,27%), DAF (6,69%) en Iveco (6,03%).

We merken nog op dat de schuldquote (die het percentage aangeeft van de totale activa, die op hun beurt bestaan uit schulden aan derden) voor de sector van de lichte en zware bedrijfsvoertuigen 66,9% bedroeg in 2018 (64,7% in 2017) en 66,5% voor de ‘multisegment’categorie (67,1% in 2017). In beide segmenten bedroeg de gemiddelde liquiditeitsquote 1,86% (een getal hoger dan 1 geeft aan dat het bedrijf over liquiditeiten beschikt). Tot slot bedroeg de mediaan van het aantal dagen voorraad (een kortere opslagperiode wijst op een grotere efficiëntie) in 2018 61 dagen (60 in 2017) voor de sector ‘lichte en zware bedrijfsvoertuigen’ en was dit 58 dagen (53 in 2017) voor de ‘multisegment’categorie. Van alle merken is de Volvo Trucks-dealer de meest efficiënte (40 dagen), vóór Mercedes (45), Scania (49), Iveco (70), DAF (75) en MAN (83). (Foto: Opel Automobile)

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!