Traxio brengt hete hangijzers onder de aandacht…werk op de plank

 15/11/2018  Michel Buckinx  Service
Traxio brengt hete hangijzers onder de aandacht…werk op de plank

Traxio, de sectorfederatie van de auto-industrie en aanverwante sectoren, heeft samen met de leden een ronde tafel georganiseerd om enkele brandend actuele thema’s te bespreken. En er zijn er nogal wat…

Het eerste punt op de agenda: de bedrijfsvoertuigenmarkt, gepresenteerd door Frédéric Cornet, Manager Research & Expertise. Bij de nieuwe voertuigen zijn de lichte bedrijfsvoertuigen (≤ 3,5 ton) goed voor 87% van de inschrijvingen (35.144 voertuigen). Het marktaandeel van de voertuigen tussen 3,5 en 16 ton (806 voertuigen) bedraagt 2% en de voertuigen van meer dan 16 ton vertegenwoordigen 11% van de markt (4.294 eenheden). Dit zijn de cijfers tot en met eind mei 2018. In vergelijking met vorig jaar is het aandeel van het eerste segment min of meer stabiel gebleven, terwijl er in de andere twee segmenten sprake is van een vrij duidelijke toename (zie kader).

In de tweedehandsmarkt lag het marktaandeel van de lichte bedrijfsvoertuigen op 84% in mei van 2018 (40.649 voertuigen). De voertuigen van +3,5 tot 16 ton waren goed voor 3% marktaandeel (1.453 eenheden) en 6% of 3.089 voertuigen was weggelegd voor het segment van +16 ton. Wie goed kan rekenen, komt op die manier aan 93%. Hoe zit dat dan voor de overige 7%. Raar maar waar: de DIV weet niet over welke voertuigen het gaat…

Hetzelfde verhaal bij de voertuigen van meer dan 16 ton. De DIV heeft het over 28% trekkers en 7% bakwagens, maar weet niet onder welke groep het die andere 65% moet onderbrengen. Dit doet de wenkbrauwen toch een beetje fronsen… Voor de liefhebbers van statistieken voegen we er nog aan toe dat Traxio over een online tool beschikt (traxiostat.be) waar alle inschrijvingen van nieuwe- en tweedehandsvoertuigen terug te vinden zijn.

Juridisch advies dat gesmaakt wordt

Traxio stelt zijn juridische expertise graag ten dienste van de leden. En dan komen we terecht bij Patrick Piret: “Traxio staat voor informatie, opleidingen, advies en het opstellen van modeldocumenten, waaronder bestelbonnen bijvoorbeeld. Zonder de lobby-activiteiten uit het oog te verliezen natuurlijk.” De hete hangijzers van het moment zijn onder meer de wetgeving over de privacyregels (GDPR), de wet op de eigendomszekerheid die o.a. het nieuwe retentierecht regelt, de evoluties op het vlak van het insolventierecht van ondernemingen met onder andere de ondernemingsrechtbanken die in de plaats gekomen zijn van de handelsrechtbanken, de hervorming van de vennootschapsbelasting (aftrekbaarheid) en de evoluties op het vlak van btw.

Wat de btw betreft, brengt een nieuwe omzendbrief (2018/C/47) duidelijkheid over de modaliteiten van het Garageregister, waarin alle nieuwe- en tweedehands motorvoertuigen moeten worden bijgehouden. Voortaan mag de belastingplichtige overgaan tot een informatisering van de procedures en is hij niet meer verplicht om de administratie op de hoogte te brengen voor zover de leesbaarheid en de volledigheid van het register gegarandeerd is.

Een andere nieuwe omzendbrief (2018/C/68) gaat over de regels rond de plaats van het leveren van prestaties in het goederenvervoer in een B2B-omgeving. Indien het traject van het goederentransport integraal buiten de EU wordt uitgevoerd, worden de prestaties buiten de EU gelokaliseerd, ook al schrijven de algemene B2B-regels voor (art. 21, §2, BTW Wetboek) dat de prestaties zich in België situeren omdat de belastingplichtige klant er gevestigd is. Indien het traject van het goederentransport integraal in België wordt uitgevoerd, worden de prestaties in België gelokaliseerd, ook al schrijven de algemene B2B-regels voor (art. 21, §2, BTW Wetboek) dat de prestaties zich buiten de EU bevinden omdat de belastingplichtige klant er gevestigd is.

Homologatie als gewestelijke bevoegdheid

Een ingewikkelde materie als de homologatie vergt ook al één en al aandacht van het Traxio-team. Dit dossier wordt in goede banen geleid door Luc Schets, Manager Member Services. In eerste instantie is het niet onbelangrijk om te weten dat er verschillende types van homologatie bestaan, voor zowel in serie gemaakte voertuigen als voor individuele voertuigen. In het eerste geval is het CoC (conformiteitsattest) alleen maar beschikbaar voor voertuigen die voor de EU bestemd zijn en die gehomologeerd zijn via een WVTA-typegoedkeuring (European Whole Vehicle Type Approval) of SSTA-typegoedkeuring (European Small Series Type Approval). In dit tweede geval verschillen de regels van lidstaat tot lidstaat. In België valt de homologatie onder de bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen is MOW Vlaanderen bevoegd, in Brussel de SPRB-GOB en in Wallonië de SPW.

Het bepalen van de MTM (Maximaal Toegelaten Massa) is via de zesde staatshervorming ook op het bord van de gewesten beland. Zo laat Wallonië bijvoorbeeld het gebruik toe van voertuigen (6 assen) met een MTM van 50 ton. In Vlaanderen zijn dergelijke voertuigen niet toegelaten momenteel.

Tijdens de ronde tafel werd het thema rond ladingzekering ook ter sprake gebracht door Luc Schets. De richtlijn 2014/47/EU biedt de lidstaten de mogelijkheid om naast de klassieke technische controles, ook voertuigen te controleren onderweg. Zo worden er onder meer controles uitgevoerd op ladingzekering. Ook hier is België erin geslaagd om deze bevoegdheid onder te brengen bij de gewesten. Er zijn liefst drie verschillende types van controle: de geschiktheid van het voertuig (mag een bepaalde lading door een bepaald voertuig vervoerd worden), de staat van het voertuig (is de uitrusting van het voertuig in goede staat) en het gebruik van het voertuig (is de lading correct geplaatst en gezekerd).

Dit alles toont duidelijk aan dat de sector constant in beweging is en dat een sectorfederatie als Traxio permanent zijn waarde bewijst voor ondernemingen die hun weg moeten vinden in het spervuur van nieuwe regels, reglementen, wetgevingen en andere omzendbrieven.

Stijgende markt

In de loop van de afgelopen drie jaar – 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 (tot einde mei) – heeft de markt van nieuwe voertuigen het redelijk goed gedaan. Bij het bekijken van de inschrijvingen binnen het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen (≤ 3,5 ton), stellen we een status quo vast (- 0,6% in mei van 2018). In de twee voorafgaande jaren zat deze markt nochtans duidelijk in de lift: + 11,8% in 2015-2016 en + 12,1% in 2016-2017.

De toename bij de inschrijvingen van de zwaardere jongens (+16 ton) houdt al drie jaar aan: + 18,4, +4,3 en +5% in dezelfde referteperiode.

In het middensegment werd in 2018 (eind mei) een stijging van 16,5% genoteerd. Deze markt ging er in 2017 met 4,6% op vooruit terwijl er in 2015-2016 nog sprake was van een daling met 5%.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!