Transport Vervaeke : bij de Europese Top van ADR-vervoer

 12/06/2019  Claude Yvens  Expertise Center, Trucks & Trailers, Fleet Management
Transport Vervaeke : bij de Europese Top van ADR-vervoer

Na de kaap van 80 jaar te hebben gepasseerd, blijft Vervaeke zijn familiale karakter beklemtonen en zijn Europese ambities. De manier waarop de Belgische groep de Nederlandse onderneming Van der Lee integreerde is een uitstekend voorbeeld.

Met 700 voor ADR goedgekeurde trekkers en een vloot van meer dan 1000 tankopleggers van allerlei types beschouwt Vervaeke zich als één van de vier of vijf grootste Europese transportbedrijven voor gevaarlijke producten. Die unieke en veeleisende specialiteit dateert niet van gisteren, zoals de CEO Frédéric Derumeaux ons uitlegt.

Truck & Business: Wat was het bepalende moment in de geschiedenis van Vervaeke?

Frédéric Derumeaux: In 1952 was mijn grootvader de eerste om een transport van gevaarlijke goederen te organiseren via de weg. Het ging daarbij om een lading zwavelzuur die moest vervoerd worden van de fabriek in Gent naar de haven van Oostende. De spoorwegen hadden een capaciteitsprobleem. Mijn grootvader heeft de opdracht toen aangenomen, maar er bestond in die tijd hiervoor nog geen wegtransportmaterieel en nog minder enige vorm van normering! Tot dat moment vervoerde het familiebedrijf vooral landbouwproducten. Die moedige stap zou evenwel het specifieke karakter van het bedrijf bepalen. Drie jaar later maakte Vervaeke gebruik van zijn eerste tankopleggers die waren ontworpen voor het vervoer van corrosieve producten. In 1962 kwam het transport van brandstoffen bij het palet aan activiteiten, die zich helemaal op tanktransport gingen toeleggen vanaf 1978.

Aan de spits van innovatie

T&B: Moet men constant vernieuwen om zijn plaats te behouden op deze zeer geconcentreerde markt?

Frédéric Derumeaux: Absoluut. Wij waren bij de eersten die een boordcomputer installeerden in onze vrachtwagens in 1990 en we waren tevens bij de allereerste transporteurs die de ISO 9002 certificatie ontvingen in 1991.

LNG, maar niet tegen gelijk welke prijs

T&B: Eén van de aspecten van Responsible Care is het respect voor het milieu. Hoe staat het daarmee sinds de aanschaf van de eerste vrachtwagens op LNG?

Frédéric Derumeaux: Wij waren één van de eerste om een trekker op LNG in te zetten voor ADR-transporten in Europa. Vandaag is het voor ons duidelijk: in onze branche is het te vroeg voor elektrische aandrijving en LNG brengt een meerprijs mee van 2 %. Indien de klant bereid is iets meer te betalen omdat wij op LNG rijden, dan zijn we er klaar voor om dat te doen. Maar we moeten eveneens rekening houden met de operationele impact: het voltanken met LNG neemt 20 tot 25 minuten in beslag, terwijl het slechts tien minuten duurt om een dieseltank te vullen. Dat is niet te verwaarlozen…
Waterstof opent eveneens interessante pistes, maar daar is het nog veel te vroeg voor. Ergens is dat jammer. Wist u dat bij de productie van sommige chemische producten in Antwerpen op een natuurlijke manier waterstof vrijkomt?
Ondertussen hebben wij reeds hard gewerkt aan het verlagen van het verbruik. Wij werken voortdurend aan het optimaliseren van de trajecten. We hebben ons eigen programma ontwikkeld om het I-See systeem van Volvo nog beter te exploiteren en we analyseren elke maand het verbruik per chauffeur om bepaalde chauffeurs indien nodig opnieuw naar de opleiding te sturen. Globaal gezien hebben we nog de ambitie om onze CO2-uitstoot met 20 % te verminderen in drie jaar tijd.

Respect voor de chauffeurs

T&B: Hoe ziet de huidige strategie er uit op het gebied van aanwerving van chauffeurs?

Frédéric Derumeaux: Op een moment kwamen we in de verleiding om chauffeurs aan te werven zonder ervaring, maar voor ons is dat niet ideaal. Ook al is het moeilijker dan vroeger, we slagen er nog altijd in om ervaren chauffeurs aan te werven. Wij betalen correct, maar we houden er ook aan de chauffeurs het respect te bieden dat ze verdienen. Ik teken bijvoorbeeld nog altijd zelf het contract van iedere nieuwe chauffeur. Ik denk dat onze chauffeurs de omkadering waarderen die ze bij ons krijgen en dat is geweten.

T&B: Bent u er in geslaagd die waarden te behouden na de overname van Van der Lee in 2017? Dat bracht toch nog eens 400 extra personeelsleden mee om te beheren?

Frédéric Derumeaux: Ja. Van bij de eerste contacten hebben we ervaren dat Van der Lee een familiebedrijf is zoals het onze. Wij hebben dezelfde waarden en het beste bewijs daarvan is dat de planners van de beide bedrijven, toen de overname nog maar amper aangekondigd was, al vrachten begonnen uit te wisselen zonder dat hen dat gevraagd was.
Op operationeel vlak vullen Van der Lee en Vervaeke zich perfect aan. We vervoeren nagenoeg dezelfde producten, maar we hadden niet dezelfde klanten. Met Van der Lee hebben we ons netwerk verruimd tot een zone die 50 % van de Europese chemische industrie concentreert en dan meer bepaald in Duitsland. Hierdoor konden we onze transportlijnen efficiënter maken, met minder lege kilometers. Vandaag zijn we echt aanwezig bij de bron van de chemische productie.

T&B: Wat is de voornaamste ambitie voor de komende jaren?

Frédéric Derumeaux: Ons blijven ontwikkelen zonder het familiale karakter te verloochenen. Ik zou zelfs durven zeggen doorgroeien als één grote familie.

Foto: Arnaud Siquet

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!