Transport Van Praet (Truck Safety Award 2017) : de twee facetten van veiligheid

 05/08/2017  Claude Yvens  Economie, Transport & Logistics Awards
Transport Van Praet (Truck Safety Award 2017) : de twee facetten van veiligheid

De winnaar van de Truck Safety Award 2017 hanteert veiligheid naar de twee Engelse verklaringen voor veiligheid: ‘safety’ voor het personeel en de andere weggebruikers en ‘security’ voor de goederen. Voor beide gevallen heeft de directie een duidelijke visie.

Door zich (onder meer) te specialiseren in het transport van luchtvracht en farmaceutische producten heeft Transport Van Praet het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. De sterke groei van het omzetcijfer rechtvaardigt evenwel die strategische keuze. Dat ging wel gepaard met een onvermijdelijke versterking van de structuur van de onderneming. Naast de afgevaardigd bestuurder Paul Van Praet, zijn twee zonen Nils en Björn en zijn echtgenote Rita Meysmans, is sinds een jaar een verantwoordelijke Kwaliteit & Veiligheid werkzaam in het bedrijf. Niet slecht voor een onderneming met een veertigtal personen.

Gepersonaliseerde begeleiding

De visie van de directie op het gebied van veiligheid is gestoeld op realiteit. “Het volstaat niet om instructies uit te schrijven. Het komt er vooral op aan dat die instructies begrepen worden door de chauffeur en de planner om ze te zien toepassen”, verklaart Elien Stippelmans. Het is in dat opzicht dat het bedrijf in 2015 een begeleidingsplan heeft uitgewerkt voor de chauffeurs met Drivolution. Nieuwe chauffeurs worden gedurende de eerste drie maanden van hun engagement van zeer nabij gevolgd en de opleidingsplannen voor de Code 95 voor alle leden van het rijdend personeel worden op een zeer persoonlijke manier opgesteld. Gezien het type van het uitgevoerde transport is het immers uiterst moeilijk om het personeel samen te krijgen op eenzelfde dag, zelfs in het weekend.

Anderzijds laat de onderneming niets na op het gebied van de kwaliteit van de vloot. Vandaar dat Transport Van Praet resoluut voorrang geeft aan de vooruitziende PPC cruise control van Mercedes-Benz en systematisch kiest voor banden van een A merk, met een regelmatige opvolging van die banden als basis. De onderneming uit Zemst fungeert tevens als pilootproject voor een Scania test, waarbij geluidssignalen uitgestuurd worden als sensoren een zwakke weggebruiker opvangen in de dode hoek.

Het resultaat zijn uitstekende ongevallenstatistieken, die zelfs nog blijven dalen. Toch wil de directie het hierbij niet laten. “Wij kunnen nog beter doen op het vlak van een analyse van de oorzaken van een ongeval, met als streefdoel een herberekening van onze verzekeringspremies. We weten ook dat we het nog beter moeten kunnen doen op het vlak van de gezondheid van onze chauffeurs. Ons beroep legt hun zeer strikte regels op, bijvoorbeeld voor de pauzes. Het is aan ons om er aan te werken dat ze nog beter kunnen profiteren van die pauzes.”, verduidelijkt Paul Van Praet. Welzijn op het werk is de nieuwe graal van de ernstige transportbedrijven!

 

Sterke punten

  • een coherente veiligheidspolitiek, gehanteerd in alle lagen van de onderneming
  • het belang van wederzijds vertrouwen, respect en dialoog
  • de opleidingen maken de chauffeurs meer proactief- de onderneming bezoekt de scholen in de buurt om de leerlingen te sensibiliseren omtrent de problematiek van de dode hoek
  • in het kader van de TAPA en GDP certificaten zijn de chauffeurs meesters geworden in het beveiligen van goederen

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!