Transportmanagement.be

Transmet : the future is now

 28/06/2017  Geert De Temmerman  Economie, Transport & Logistics Awards, Nieuwsbrief
Transmet : the future is now

De titel ‘Transporteur van het Jaar 1999’ was voor Transmet niet alleen een bekroning van al het harde werk geleverd in de 20ste eeuw, maar het markeerde ook het begin van de 21ste eeuw, het begin van een nieuw tijdperk waarin technologie, digitalisering en globalisering voorop staan.

De fundamenten van Vervoer Transmet werden reeds eind jaren ’30 gelegd door Louis Smets en zijn echtgenote Emma Pardon. Maar sindsdien kende het wegtransport een serieuze evolutie van een ambacht naar een vervoersindustrie. Transmet heeft heel deze sociaal-economische (r)evolutie niet alleen meegemaakt vanop de eerste rij, maar ook actief aangestuurd.

Naambekendheid

“Het jaar 1999 heeft op vele vlakken gefungeerd als een katalysator. De technologische en digitale vooruitgang is sindsdien niet meer te stuiten. Tracking & tracing van al onze wagens en trailers is hier een mooi voorbeeld van. Wij kunnen op elk ogenblik realtime info verschaffen met betrekking tot ons wagenpark. Ook is er een toenemende druk van Oost-Europese transporteurs, wat wij in sé nooit beschouwd hebben als een bedreiging maar als een opportuniteit. Nieuwe samenwerkingsverbanden hebben synergiën teweeggebracht waardoor Vervoer Transmet het voorbije decennium erin geslaagd is te groeien, zowel qua omzet als op het vlak van personeel, waardoor nieuwe afzetmarkten zoals Slovakije, Roemenië, Oostenrijk, Zwitserland en Noorwegen konden veroverd worden.”

Herman Smets: “De titel van Transporteur van het Jaar was niet alleen een bekroning van al het harde werk geleverd in de 20ste eeuw; het markeerde ook het begin van de 21ste eeuw, van een nieuw tijdperk waarin technologie, digitalisering en globalisering voorop stonden en staan. Zo werd in 2000 de volledige vloot uitgerust met boordcomputers. Daarenboven werd in datzelfde jaar de kaap van 100 werknemers overschreden.” Interne bedrijfsprocessen werden verder geoptimaliseerd, hetgeen resulteerde in het behalen van het ISO 9001 certificaat in 2001.

De inspanningen op technologisch vlak werden in 2007 beloond met de Truck ICT Award. “Awards zijn geen doel op zich, maar ze zijn wél een indicatie dat we goed bezig zijn, vooral voor de buitenwereld. Een zekere naambekendheid heeft uiteraard geholpen om nieuwe klanten aan te trekken en voor bestaande klanten is het vaak een bevestiging van het vertrouwen dat ze mogen hebben in ons bedrijf. Eveneens in 2007 behaalden we het HACCP-certificaat en werden in 2015 alle trailers uitgerust met een tracking systeem om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende vraag van klanten naar realtime info”, aldus Herman Smets.

Gestage groei

“Het bedrijf is nog altijd actief in drie sectoren: logistiek, huif- en tanktransport. Maar binnen deze niches proberen we alles aan te bieden. Het huiftransport heeft betrekking op zowat alle soorten goederen zowel food als non-food, volle en deelladingen. Het tankwagentransport heeft dan weer betrekking op het transport van voornamelijk detergenten en afgeleide producten ervan, inclusief ADR. De logistieke activiteiten, goed voor een 8000 m² aan opslagruimte, vormen dan weer een aanvulling op en uitbreiding van onze dienstverlening. Het kunnen aanbieden van een totaalpakket voor de klanten is een niet onbelangrijke meerwaarde voor ons bedrijf.”

Ook het ecologische en het veiligheidsaspect komt meer en meer op het voorplan. Een nieuwe uitdaging voor de sector? “De trekkers werden de afgelopen jaren uitgerust met een camerasysteem voor de dode hoek en andere veiligheidssystemen zoals Lane Departure Warning, Adaptive Cruise Control, het Elektronisch Stabiliteitsprogramma. Op lange termijn willen wij blijven zoeken naar manieren om onze CO2-uitstoot te verminderen. Op dit moment bestaat reeds 80% van onze vloot uit Euro 6-trekkers, maar het kan natuurlijk altijd beter.”

Vooruitblikken en voorspellingen maken is geen evidentie, maar wat mogen we nog verwachten van Transmet? “Groeien mag geen doel op zich vormen, maar we hopen wel om de gestage groei zoals we deze gekend hebben de afgelopen jaren verder te kunnen zetten. De komst van de derde generatie binnen het bedrijf zal ontegensprekelijk ook een nieuwe wind laten waaien binnen het bedrijf. De komende jaren zullen wij ons voornamelijk focussen op het vereenvoudigen van de administratieve backoffice door middel van data management en EDI. Ook het verder investeren in veiligheid en opleidingen zal de nodige aandacht moeten krijgen. Maar bovenal moeten we alert blijven om onze efficiëntie nog verder te verbeteren, gezien de kleine marge waarmee er gewerkt wordt. Waar mogelijk moeten samenwerkingsverbanden met andere transporteurs opgezet worden om lege kilometers tot een absoluut minimum te herleiden. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu.”

Wegtransport is en blijft levensnoodzakelijk voor de economie. De hoge loonkosten en de extreme files in ons land vormen een grote uitdaging waarvoor we met z’n allen een oplossing moeten zoeken. Het probleem telkenmale vooruitschuiven naar de volgende generatie of de volgende legislatuur is geen optie meer. The future is now!

 

“Waar mogelijk moeten samenwerkingsverbanden met andere transporteurs opgezet worden om lege kilometers tot een absoluut minimum te herleiden.” (Herman Smets)