Trailers 4.0: Wanneer de lading communiceert

 06/09/2018  Claude Yvens  Trucks & Trailers
Trailers 4.0: Wanneer de lading communiceert

Slechts vier of vijf constructeurs van getrokken materieel stellen momenteel een telematicaservice voor die naam waardig. Nochtans is het in de oplegger dat de goederen zich bevinden waarvan de klant de aankomsttijd wil weten. Een bizarre situatie?

Op dit moment hangt de graad van opvolging op afstand van opleggers in grote mate af van de aard van de vervoerde goederen. Bovendien zijn de trailerbouwers niet de enige op de markt, want Michelin Solutions stelt met Effitrailer reeds een globale technische opvolging van de oplegger voor.

Business case

“Het aantal geconnecteerde elementen gaat toenemen, net als de frequentie en het volume van de geleverde gegevens,” voorspelt Peter Bal (Vice President and Business Unit Leader Digital Services bij Wabco). “Onze taak zal er in bestaan de gegevens direct te integreren in de bestaande programma’s van de transporteur of de vlootbeheerder, omdat die geen zin hebben om van het ene systeem over te stappen op aan ander. Wij zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van preventieve onderhoudsprojecten voor het remsysteem met enkele grote Europese klanten. Het is de bedoeling tot een ‘business case’ te komen die aanvaardbaar is voor ons en voor de klant.”

Zouden die preventieve onderhoudsdiensten op termijn kunnen evolueren naar interventies of het ingrijpen van op afstand? “Technisch is het mogelijk om over te gaan tot bijstellingen van verschillende systemen ‘over the air’, maar we spreken hier over systemen die een cruciale rol spelen in de verkeersveiligheid. Wij moeten dus uiterst voorzichtig zijn met wat we in de markt zetten”, gaat Peter Bal verder.

Om een globale opvolging te verkrijgen van de hele oplegger moet men nog de informatie doorgestuurd door de assen, de banden, de sensoren voor het openen van de deuren, de eventuele sensoren/registratie van de temperatuur en de eventuele koelgroepen combineren. Niet onmogelijk, maar evenveel partners die een voordeel zouden kunnen doen met het delen van deze gegevens. Opnieuw stelt zich de vraag te weten wie de oplossing zal verkopen aan de eindverbruiker. De uitdaging staat open…

“De grote verhuurvloten zijn uiteraard degenen die het meest voordeel kunnen halen uit een dergelijke opvolging, omdat het aantal opleggers hier de geleverde inspanningen rechtvaardigt. Maar op termijn denk ik dat ook de kleinere vloten er van zullen kunnen profiteren”, besluit Peter Bal.

Een ander niveau waarop de oplegger nog moet leren om te communiceren is de lading zelf. Zoals we zien in het hoofdstuk ‘vrachtbeurs 4.0’ kan een laadruimte die in reële tijd betrouwbare informatie kan verschaffen over de vrije laadruimte de planningshulpmiddelen veel dynamischer maken.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!