Trailer Renting: blijde boodschappers

 06/12/2013  Claude Yvens  Trucks & Trailers
Trailer Renting: blijde boodschappers

De transportvraag gaat eindelijk de goede richting uit en dat terwijl de wagenparken oud zijn en financiering moeilijk te vinden is. Een ideale situatie voor de verhuurders van getrokken materieel, die de eerste zijn om hiervan te profiteren? Wij onderzochten het…

Wanneer de transportvraag stijgt, maar voorzichtigheid nog altijd heerst, is het niet gemakkelijk voor een vervoerder om onmiddellijk te kiezen voor het kopen van nieuw materieel. Zeker als de financiële voorwaarden moeilijk blijven en bij ieder investeringsdossier steeds grotere waarborgen gegeven moeten worden. Wij wilden graag weten of de verhuurders klaar zijn om de extra vraag te beantwoorden.

Vraag in de lift

De situatie dient allereerst gerelativeerd te worden. De vraag naar transport is inderdaad steviger dan in 2012, maar dat heeft ook te maken met de voorbereidingen op de eindejaarsfeesten, die voor een belangrijke seizoenspiek zorgen. “Wij merken vooral een verschuiving van de vraag”, zegt Marc Quist van Tip Trailer Services. “De vraag verschuift van platte wagens en klassieke huifwagens naar meer gespecialiseerd materieel zoals boxtrailer en koelopleggers”, aldus nog Quist.

Kristof Timmermans van Renting Car WTS is meer uitgesproken: “Wij voelen duidelijk een stijging van de vraag, die we op 15% tegenover vorig jaar kunnen inschatten. Deze vraag is enerzijds voelbaar in de verhuring op korte termijn voor de bestaande klanten en anderzijds in de langetermijnverhuring voor nieuwe of bestaande klanten.” Timmermans bevestigt eveneens dat contractbreuken sinds een goed jaar niet meer voorkomen.
Verhuring heeft wel nog altijd de reputatie dat zij minder aanbevelingswaardige klanten aantrekt. De crisis heeft echter misschien wel voor een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem gezorgd. Betalingsproblemen waren inderdaad legio en alle verhuurders bevestigen vandaag dat het zoeken naar oplossingen, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn, niet betekent dat men minder strenger optreedt tegen slechte betalers. “Tenslotte, wanneer ze ons niet kunnen betalen, hebben ze ook geen toekomst in het transport”, concludeert Kristof Timmermans.

TIP Trailer Services keert terug in volle kracht

Tip Trailer Service stelt een nieuw productaanbod voor dat veel grootser is dan in het verleden. De verhuurspecialist verdween immers voor de komst van een nieuwe Chinese financiële partner enige tijd van de radar. Verhuring en leasing blijven weliswaar de basisactiviteiten, maar beheersdiensten nemen een veel belangrijkere plaats in dan voordien. Zelfs voor vloten waarvan Tip Trailers zelf geen eigenaar is. Tip Trailers heeft ervoor gekozen nieuwe ‘intelligente’ diensten te ontwikkelen, van advies voor aankoop, via alle stadia van het onderhoud en de herconditionering van het getrokken materieel, tot de remarketing. Tegelijkertijd heeft Tip Trailers zijn netwerk van strategische partners (Goodyear, Novacom, BPW, Carrier, Krone en Thermo King) uitgebreid en heeft het de dekking van zijn Europees netwerk uitgebreid tot 50 werkplaatsen in 16 landen.

Document PDF

Tagged With: trailerrenting

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!