TLV/UPTR/Febetra: een erg harmonieuze receptie

 17/01/2019  Claude Yvens  Wetgeving
TLV/UPTR/Febetra: een erg harmonieuze receptie

De gezamenlijke nieuwjaarsreceptie die eergisteren door de drie beroepsorganisaties van het wegtransport werd georganiseerd, heeft veel volk aangetrokken, maar bij de gesprekken met federaal minister van Mobiliteit François Bellot werden de netelige onderwerpen zorgvuldig gemeden. Het ging er veel over Europa en erg weinig over België.

De nieuwjaarsreceptie werd dan ook amper twee weken vóór een cruciale stemming in het Europees Parlement gehouden over wat overblijft van het Wegvervoerpakket. De drie federatievoorzitters hadden elk twee thema’s uitgekozen die zij zelf belangrijk achten: de weigering van de liberalisering van de cabotage gekoppeld aan een weigering van een ‘afkoelingsperiode’, en de tekortkomingen van de nieuwe digitale tachograaf voor Benny Smets (Febetra), de noodzakelijke toepassing van de cabotageregels op het gecombineerd transport en de excessen van de camionettisering voor Rudy Maes (TLV), de administratieve rompslomp door de nationale regels voor de detachering en de toepassing van de lange rust in de cabine voor Bruno Velghe (UPTR).

Volgens François Bellot zelf is de kans groot dat de debatten over het Wegvervoerpakket naar de volgende legislatuur worden doorgeschoven. Niettemin kunnen we uit de gesprekken enkele ‘kleine zinnetjes’ halen die de toon zetten voor de toekomstige Europese dossiers:

  • “Ik heb gepleit voor een uitzondering tussen België en Frankrijk, in geval er een ‘afkoelingsperiode’ (verbod op cabotage tussen twee toegelaten cabotageperiodes, nvdr) in de wet wordt opgenomen, maar dat is me geweigerd omdat het risico bestond dat de bilaterale akkoorden zo opnieuw als paddenstoelen uit de grond zouden schieten”
  • “Chauffeurs in een tent of met zeven in een container zien slapen, is even onaanvaardbaar als toekijken hoe ze hun lange rust in de cabine doorbrengen, maar zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement hebben zich geschaard achter de positie van de landen van de Wegalliantie.”
  • “Met de toekomstige generatie van de intelligente tachograaf liggen we tien jaar vóór op schema, op voorwaarde dat de mappingfunctie werkt. Hij zou in 2034 op de markt komen maar zal er in 2024 al voor alle voertuigen zijn en in 2022 zelfs al voor de nieuw ingeschreven trucks.”
  • “We hebben bekomen dat een vierde van de regels ook op de lichte bedrijfsvoertuigen van meer dan 2,4 ton worden toegepast. Tijdens de volgende legislatuur moeten we nog verder gaan en moeten we ook het naleven van de rijtijden, de tachograaf en de beroepsbekwaamheid van de chauffeurs opleggen. Idealiter zou ook de drempel van de nuttige lading op 500 kg moeten worden teruggebracht, zoals in België het geval is.”

In zijn openingstoespraak zinspeelde François Bellot toch op de Belgische grondwettelijke context. Hij liet zich trouwens eerder ook al vurig uit over wat hij zelf de mislukte 6de staatshervorming noemt. Zo gaf hij aan dat de toegang tot het beroep een bevoegdheid van de FOD Mobiliteit blijft tot de gewesten klaar zijn om de fakkel over te nemen en hij pleitte voor overleg tussen de gewesten om tot samenhangende antwoorden over de toegang tot de markt en over de Code 95 te komen, mocht de Raad van State beslissen dat dit niet langer een bevoegdheid van de federale staat is, maar definitief naar de gewesten overgaat. Bellot repte daarentegen met geen woord over het interfederale mobiliteitsagentschap waarover hij het sinds begin dit jaar heeft, maar dat is misschien slechts een kwestie van dagen.

Lees alles over Febetra in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!