TLV positief over EU-plan tegen sociale dumping

 11/12/2013  Yannick Haesevoets  Economie
TLV positief over EU-plan tegen sociale dumping

Op 9/12/13 beslisten de EU-ministers van werk tot een gezamenlijke aanpak van sociale dumping. TLV juicht de nieuwe initiatieven toe. De Vlaamse transporteurs keken al lang uit naar een EU-oplossing. De maatregelen mogen evenwel niet leiden tot onredelijke administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen.

In de transportsector slaat niet alleen de crisis hard toe. De internationale concurrentie is moordend voor de Belgische transportbedrijven. De Belgische loonkost is torenhoog, terwijl operatoren uit nieuwe EU-lidstaten veel lagere kosten kennen. In meerdere gevallen opereren buitenlandse transportbedrijven op een illegale of twijfelachtige manier.

TLV juicht dan ook toe dat voor het eerst een aanpak op het niveau van de EU werd beslist. De nationale initiatieven die tot nu toe werden genomen, zijn moeilijker afdwingbaar of zelfs oncontroleerbaar. Systemen zoals een ketenaansprakelijkheid kunnen voor de transportsector enkel werken indien ze in de hele EU worden toegepast. Hiervoor was de Belgische transportsector al lang vragende partij.

TLV is eveneens tevreden dat de controles toegespitst zullen worden op de zware inbreuken, en dat met name het aantal controles specifiek op sociale dumping kan toenemen. Tot op heden worden de inspanningen van de controlediensten te vaak toegespitst op wat ondernemers ervaren als minder belangrijke items zonder impact op de eerlijke concurrentie.

TLV pleit voor een evenwichtige concurrentie binnen de EU met maximaal geharmoniseerde operationele voorwaarden. Voor pure postbusbedrijven, zonder enige activiteit in het land van vestiging en alle activiteit in 1 andere lidstaat, is er in zo’n omgeving geen plaats.

TLV stelt zich wel vragen bij de praktische uitwerking van het bereikte akkoord en de snelheid waarmee dit zal gebeuren. De transportsector heeft vaak met kortstondige activiteiten in het buitenland te maken, al dan niet in het kader van wettelijke cabotage. TLV wil geen onredelijke administratieve lasten voor de Belgische ondernemers.

Louter door de beperkte oppervlakte van ons land zijn Belgische voertuigen en chauffeurs heel vaak kortstondig in het buitenland actief, veel vaker dan operatoren uit grotere landen.

TLV wil met alle betrokken actoren de dialoog over de details van deze invoering aangaan.

Lees alles over TLV in onze Transport & Van In Belgium directory!

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!