TLV dient klacht in tegen Bringr en Vengo

 08/07/2016  Claude Yvens  News Transport
TLV dient klacht in tegen Bringr en Vengo

Volgens Transport en Logistiek Vlaanderen moeten Belgische vervoerders en tussenpersonen voldoen aan een reeks van strikte en terechte eisen. Daarom dient TLV klacht in tegen de pas opgestarte webapplicaties Bringr en Vengo omdat aan die voorwaarden klaarblijkelijk niet is voldaan.

Bringr is een samenwerkingsplatform van Bpost waarop smartphonegebruikers een chauffeur voor de verzending van hun goederen kunnen vinden. Vengo (gebaseerd in Hasselt) is een nieuw online platform dat transport flexibeler maakt via een appwaarbij gebruikers vraag en aanbod snel op elkaar kunnen afstemmen, prijs inclusief. Beide initiatieven vallen bij TLV niet in de smaak.
“Het succes van het goederenvervoer over de weg is het resultaat van tal van factoren. Eén van de belangrijkste is ongetwijfeld de kwaliteit van de dienst die vervoerders garanderen. Als er dan toch iets fout loopt, dan bestaan er duidelijke afspraken en wordt schade vergoed. In de vervoerssector speelt de concurrentie en zijn de prijzen reeds zeer competitief. Om al die vereisten te combineren, bestaan tal van regels die een vervoerder moet naleven. Wie de dienst van goederenvervoer wil aanbieden, moet voor TLV die regels onverkort volgen.” stelt men bij TLV.

“Bringr en Vengo hebben gemeen dat ze de ambitie hebben om van zowat iedereen een vervoerder te maken. TLV was bezorgd over die initiatieven en heeft dan ook een onderzoek uitgeoefend naar de activiteiten. Op basis van dit onderzoek heeft TLV beslist om klacht in te dienen tegen beide platformen. De aanbieders van Bringr en Vengo of hun gebruikers bezondigen zich volgens TLV aan een hele reeks inbreuken :

  • Het aanbieden van diensten in het goederenvervoer als tussenpersoon zonder over de vergunning commissionair te beschikken
  • Het optreden als opdrachtgever zonder zich te verzekeren dat de vervoerder de nodige vergunningen heeft. Dit is van toepassing op alle motorvoertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg (dus eigenlijk alle bestelwagens en zowat alle personenwagens). In het geval van Vengo wordt zelfs uitdrukkelijk verwezen naar volledige vrachtwagenladingen.
  • TLV vraagt de uitbreiding van de vergunningsplicht naar alle voertuigen waarmee goederenvervoer wordt verricht.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!