Testen met zelfrijdende voertuigen mogelijk vanaf 1 mei

 23/04/2018  TransportMedia  Wetgeving
Testen met zelfrijdende voertuigen mogelijk vanaf 1 mei

Vorige week publiceerde het Staatsblad het Koninklijk Besluit van 18 maart 2018 dat officieel de start van pilootprojecten met zelfsturende voertuigen toelaat.

De pilootprojecten moeten eerst door de voor Verkeer bevoegde minister of uitzonderlijk door zijn afgevaardigde worden goedgekeurd, en dit voor een beperkte tijdsduur die de minister zelf bepaalt. Het blijft nog afwachten om te zien hoe dit Koninklijk besluit zal worden toegepast op een wegennet dat onder de bevoegdheid van de drie verschillende gewesten valt…

Een ander KB heeft bovendien de voorwaarden voor het gebruik van ecocombi’s op de weg in de Belgische wegcode gegoten. Het gaat hierbij over de samenstelling (“een voertuig mag twee aanhangers trekken”), de maximale lengte, de draaicirkel en remuitrustingen. De tekst preciseert ook dat wanneer ecocombi’s niet op de autosnelweg rijden, ze geen voertuigen mogen inhalen die meer dan 50 km/uur rijden.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!