Testen met ecocombi’s: online inschrijving binnenkort mogelijk

 01/04/2014  Claude Yvens  Economie, Wetgeving

Nu de juiste procedure werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, kunnen de praktische operaties beginnen voor de transportbedrijven die willen deelnemen aan de testen met ecocombi’s in Vlaanderen. De internetsite waarop de bedrijven zich zullen kunnen inschrijven is in elk geval nog niet operationeel. Het zou echter een kwestie van dagen zijn. De testen zelf kunnen vanaf 1 juli eerstkomend beginnen.

Goed om weten

– Ieder bedrijf mag maximaal vijf aanvragen indienen;
– ieder dossier moet de coördinaten van het bedrijf vermelden, net als de identificatie van het voertuig en de chauffeur(s);
– ieder dossier moet het gevolgde traject uitleggen en de vervoerde goederen preciseren;
– voor ieder dossier moet het bedrijf zich engageren de tachograafgegevens door te geven;
– onvolledige of na 1 juni ingediende dossiers komen niet in aanmerking.
 
Het eindrapport van de evaluatiecommissie zal afgeleverd worden in juni 2016.

Tagged With: ecocombi