Technische keuring: tegen de grote fraude

 25/01/2016  Claude Yvens  Expertise Center, Service
Technische keuring: tegen de grote fraude

Het fenomeen van de grote fraudes bij technische controles zorgt ervoor dat er op onze wegen echte rijdende bommen rondrijden. Dat is de onverbiddelijke vaststelling na een gecombineerde controle door de FOD Mobiliteit en de Wegenpolitie op 20 oktober.

Het is dinsdag 20 oktober 14 uur. Het volledige controledispositief staat klaar op een parking langs de E40 in Barchon: teams van de Wegenpolitie (versterkt met Nederlandse agenten) en van de FOD Mobiliteit & Transport. Vandaag gaat men op zoek naar zware inbreuken. Gerichte controles op risicovoertuigen en de risico’s worden al heel snel bevestigd.

Rijdende bom

Het eerste voertuig is een anonieme Roemeense trekker, die een containerchassis van een goed gekende Belgische onderneming trekt. Al heel snel wordt duidelijk dat het aanwezige document van de technische keuring een vervalsing is. De avond voor het voertuig zich bij de Roemeense keuringsdienst zou moeten hebben aangemeld, bevond het zich in het zuiden van Frankrijk.

De test op de rollenbank is meedogenloos: een remschijf is gebarsten. Het voertuig wordt uiteraard aan de kant gezet (we laten de andere inbreuken tegen de rij- en rusttijden even voor wat ze zijn…). “Indien de truck in de komende dagen bij een ongeval betrokken zou zijn, zou de chauffeur zich kunnen verstoppen achter het feit dat hij gecontroleerd werd en dat wij hem weer hebben laten vertrekken. Een dergelijk voertuig is een echte rijdende bom!”, legt Raymond Lausberg uit. Op een halve dag worden vier voertuigen betrapt op het ontbreken van een geldig bewijs van technische keuring.

Het fenomeen van de vervalste technische keuring is niet nieuw, maar er wordt nu al twee jaar lang geregeld op gecontroleerd. “Ofwel gaat het om een vervalsing door het transportbedrijf, ofwel om betrokkenheid van het personeel van de Roemeense of Bulgaarse keuringscentra. Wij maken van onze kant iedere keer een PV op voor vervalsing of gebruik van een vervalsing en de hoeveelheid gevallen (meer dan 90 sinds het begin van het jaar, nvdr.) zorgt ervoor dat Interpol zich meer en meer interesseert in deze zaak”, aldus nog Lausberg.

Naast het verhoogde risico op een ongeval (op de eerste gecontroleerde truck had op om het even moment een wiel kunnen blokkeren…) mogen de chauffeur en zijn bedrijf zich verwachten aan een gepeperde boete: 1.980 euro met onmiddellijke inning plus de kosten om het voertuig opnieuw in orde te laten brengen bij een lokale concessiehouder en een spoedbezoek aan de technische keuring (die vaak resulteert in een stevige rode kaart). Alles samen komt dit meestal neer op een tijdsverlies dat soms meer dan 24 uren bedraagt.

Contrôle technique: sus à la grande fraude

Technische keuring: tegen de grote fraude

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!