Tank Cleaning: meer ‘hightech’ en groener

 01/09/2015  Claude Yvens  Expertise Center, Fleet Management
Tank Cleaning: meer ‘hightech’ en groener

Het reinigen van tanks is de afgelopen jaren aanzienlijk geëvolueerd. Steeds strengere opdrachtgevers, permanente controles, zuinigere en milieuvriendelijkere reinigingstechnieken, meer gespecialiseerd personeel… De tankcleaning van vandaag lijkt niet meer op die van gisteren en zal moeten blijven evolueren.

In België worden de voornaamste tankreiningsstations geïnventariseerd door CTC of de Commissie Tank Cleaning. CTC is lid van EFTCO – de European Federation of Tank Cleaning Organisations. De vereniging telt 36 leden, waaronder onafhankelijke bedrijven en vervoerders met een eigen cleaning die ter beschikking staat van andere bedrijven. Allemaal hebben ze één punt gemeenschappelijk: hun beroep is de laatste jaren aanzienlijk veranderd.

Steeds strenger

“Naast de aanpassingen van de milieunormen, die heel wat sectoren beïnvloed hebben, zijn het vooral de eisen van de opdrachtgevers – zowel uit de voedingssector als uit de chemische nijverheid – die het dagelijkse beheer van de cleaningstations veranderd hebben”, verduidelijkt Erwig Seliaerts, voorzitter van CTC en verantwoordelijk voor de COTAC tankcleaning in Antwerpen. Vandaag definieert elke opdrachtgever zijn eigen lastenboek (vaak in samenwerking met de cleaningstations) en eist in bepaalde gevallen analyserapporten die opgemaakt worden door erkende laboratoria. “Het doel hiervan is het verhogen van de traceerbaarheid van het reinigingsproces en het controleren van alle parameters – temperatuur, druk, concentratie van reinigings- of desinfecteringsproducten, enz”, vervolgt Seliaerts.
tankcleaning (2)

Steeds preciezer

Een rechtstreeks gevolg van deze nieuwe vereisten van de opdrachtgevers zijn de steeds preciezere reinigingstechnieken. Een precisering die ook beantwoordt aan een economische wetmatigheid (zie volgende paragraaf). Voortaan reinigt men zo vaak als het kan met reinigingskoppen met hoge druk (100 bar) en het gehele proces kan geautomatiseerd worden via een veelvoud aan parameters. “De techniek bestaat erin een reinigingsprogramma te definiëren in functie van het te bereiken objectief. Het gaat dus om een opeenvolging van geordende sequenties, waarbij voor ieder ervan de temperatuur, de reagens en de duur gedefinieerd worden. Dat alles kan vervolledigd worden met een droging, een heropwarming of het toevoegen van een specifiek reagens”, legt Fabrice Dockier van tankcleaning ECLA in Grâce-Hollogne uit.

“Bovenop deze geautomatiseerde installatie komt vaak nog het gebruik van reinigingspistolen met de hand voor andere specifieke taken”, pikt Roger Heinen van ASRO Clean in Eupen in. “Al deze nieuwe reinigingstechnieken laten toe om alle informatie over iedere operatie te registreren: temperatuur, druk, dosering van de reinigingsproducten, waterkwaliteit, vervoerd product, uitrusting van de tanks, enz.”, aldus nog Heinen.

“Men moet ook weten dat een citerne vandaag uiteraard gereinigd wordt in functie van het laatste vervoerde product, maar ook in functie van de volgende lading”, voegt Fabrice Dockier er aan toe. “Twee tanks, die hetzelfde product getransporteerd hebben, zullen dan ook niet noodzakelijk op dezelfde manier gereinigd worden… En de gevolgen daarvan zijn talrijk: ontwikkeling van communicatie-instrumenten waardoor de cleaningoperator weet wat hij moet doen, in welk geval en hoe hij het moet doen; het voorzien van controlemiddelen (filtratie, pH-controle, kleuring en andere specifieke testen); installatie van een documentair systeem waarmee men op ieder moment de goede uitvoering van het lastenboek kan bewijzen, enz.”, aldus Dockier.
tankcleaning (3)

Steeds groener

“Ieder tankreinigingstation streeft naar een zuinigere, maar ook milieuvriendelijkere reiniging”, verzekert Erwig Seliaerts. “Het ultieme doel is het bereiken van een nulrestant en het kunnen werken in een gesloten systeem. Alle gebruikte water zou bewerkt en opnieuw in het reinigingsproces gebruikt kunnen worden. Jammer genoeg staat de huidige technologie nog niet genoeg op punt om deze methode economisch leefbaar te maken”, gaat Seliaerts verder. Ook al is dat nog niet mogelijk, toch hebben meerdere reinigingsstations al maatregelen genomen om hun station groener te maken. Dat is onder andere het geval voor ASRO Clean, Antwerp Bulk Cleaning, ECLA en COTAC.

Een station van dit type gebruikt minder water dankzij de reining onder hoge druk, gebruikt minder detergenten en bio-afbreekbare detergenten, gebruikt een automaat van de laatste generatie om de verschillende stappen van de reiniging te programmeren, verbetert voortdurend de behandeling van het gebruikte water, past adequate reinigingsprogramma’s toe, die verspilling haast tot nul herleiden, verwarmt het water met minder vervuilende energie (gas, zonne-energie), heeft de vloer van de wasstraat vernieuwd zodat infiltratie vermeden kan worden, enz.

Steeds verder doorgedreven opleiding

Het geheel van veranderingen in tankcleaning heeft uiteraard een impact op de opleiding van het personeel. “De operator van de cleaning is vandaag een multidisciplinaire gespecialiseerde technicus, met een steeds belangrijkere verantwoordelijkheid”, verzekert Fabrice Dockier. “Zijn opleiding is dan ook steeds verder doorgedreven en permanent. Gelijktijdig zijn ook de preventie- en beschermingsmaatregelen van de arbeider in de laatste jaren eveneens sterk ontwikkeld”, aldus nog Dockier.

Hoe de kosten van de reiniging optimaliseren?

Vandaag kan men ervan uitgaan dat de prijs van een tankcleaning begint bij ongeveer 85 euro en zelfs de 300 euro kan overstijgen. Deze prijs wordt door ieder reinigingsstation bepaald in functie van: het soort te reinigen product, zijn gewicht, de gebruikte uitrusting, de volgende lading en uiteraard het lastenboek van de klant. Een vervoerder kan om zijn reinigingskosten te optimaliseren indien mogelijk trouw zijn aan één tankcleaning (kortingen), zijn tanks regelmatig laten reinigen om te voorkomen dat ze te “bezoedeld” zijn (intensievere en dus duurdere reiniging) en de tank goed leegmaken (geen afval).

 

VOORBEHOUDEN AAN DE LEDEN VAN DE CLUB

TruckPedia: ons volledige dossier over de evolutie van het reiningen van containers.

Tank Cleaning – Plus high-tech et plus vert

TANK CLEANING – Meer hightech en groener