Tachofraude : BTB legt druk op werkgeversfederaties

 03/09/2019  Claude Yvens  Wetgeving
Tachofraude : BTB legt druk op werkgeversfederaties

Volgens vakbond BTB is er niets nieuws onder de zon: tachograaffraude neemt maar gestaag toe en werkgeversfederaties moeten meer doen dan veroordelen.

Frank Moreels, BTB-voorzitter: “In 2016 werd er in verschillende vrachtwagens van Oost- en West-Vlaamse transportfirma’s sjoemelsoftware aangetroffen. In 2017 werd een kwart van de gecontroleerde trucks betrapt op tachofraude. We kunnen dus wel spreken van systematisch en geplande fraude, georganiseerd door malafide transporteurs.” Naar aanleiding van de grootschalige actie van het federale parket pleit Moreels voor meer en uitgebreidere controles op tachofraude. Hij vindt ook dat werkgevers onvoldoende verantwoordelijkheid nemen : “Werkgeversfederatie Febetra liet in een reactie op Twitter weten dat ook zij het gebruik van sjoemelsoftware volstrekt onaanvaardbaar vinden, dat zulke wanpraktijken de verkeersveiligheid in het gedrang brengen en de eerlijke concurrentie verstoren. Helaas zien we van de werkgeversfederaties weinig initiatieven om hun leden aan te sporen zich niet in te laten met zulke praktijken. BTB zou de werkgeversfederaties graag wat actiever zien in de strijd tegen het sjoemelen met de tachograaf.”

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!