Studie over toekomst havenlogistiek trapt open deuren in

 24/05/2017  Claude Yvens  Multimodaal
Studie over toekomst havenlogistiek trapt open deuren in
Een studie van ING België, Universiteit Antwerpen en VIL analyseert de veranderende toevoerketenomgeving waarin de Belgische/Vlaamse havens opereren. De auteurs formuleren ook een reeks aanbevelingen voor de Belgische/Vlaamse havengemeenschap. De meeste zijn voor de hand liggend…
Infrastructuur & achterland
  • bedrijven moeten verder investeren in haveninfrastructuur. Zowel technologische (zachte) als infrastructurele (harde) componenten zullen de ‘smart port’ van de toekomst bouwen.
  • Havenautoriteiten moeten verder gaan met het opzetten en leiden van haveninfrastructuur- en naadloze integratieprojecten, die aansluiting op het achterland mogelijk maken, b.v. door het opzetten van nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen, intermodale programma’s voor operationele efficiëntie, cargo bundling… Ze moeten ook meer kennis ontwikkelen over de complexe aspecten van de verbindingen met het (diepere) achterland.
  • Logistieke havenbedrijven zullen zich moeten bezighouden met naadloze integratieprojecten binnen een ‘verbonden’ achterlandnetwerk, dat bestaat uit slimme, efficiënte en intermodale terminals.
Ketenintegratie
  • Havenautoriteiten moeten ook meewerken aan het opzetten van havenallianties.
  • logistieke havenbedrijven moeten blijven investeren en zich engageren in samenwerkende netwerken, die worden ondersteund door krachtige dataverzameling- en analyseplatformen en IT-systemen.
  • Havenautoriteiten moeten actief mee te werken aan programma’s voor datasharing en door te investeren in  ‘sensorische’ infrastructuur, die businessprocessen ondersteunt en havens en infrastructuur in het algemeen verandert in ‘slimme’ infrastructuur.
HR
  • Al blijft operationele expertise en algemene kennis van de scheepvaartindustrie noodzakelijk voor havenprofessionals, tegelijk is duidelijk dat de sector ook profielen van buitenaf zal moeten aantrekken door de alsmaar sneller veranderende omgeving (Society 4.0).
  • De uitwisselingen met leercentra en het stimuleren van een omgeving voor het delen en mobiliseren van kennis en knowhow moeten voortgezet en vernieuwd worden.
  • de barrières met betrekking tot leer- en competentieontwikkeling moeten verlaagd worden door het creëren van laagdrempelige platformen voor uitwisseling, discussie en kennisdeling.

De studie concludeert dat logistieke havenbedrijven de kans hebben om (gezamenlijk) innovatieve oplossingen voor toevoerketenintegratie en nieuwe businessmodellen (inclusief winstdeling en databescherming) te ontwikkelen : “Een gebrek aan actie zal echter leiden tot de opkomst van ‘ontwrichters’ vanuit de logistieke sector en daarbuiten. Nieuwe technologiegestuurde bedrijven, zoals Google, Alibaba en Amazon, zullen wellicht hun intrede doen in de transport- en logistieke arena, of hebben dat al gedaan, om er een competitief tintje aan te geven of omdat ze een competitieve kans zien om nieuwe modellen op de markt te brengen.

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!