Start van de e-commerce incubator – Logistics in Wallonia

 09/03/2016  Claude Yvens  Logistics

Logistics in Wallonia start met een e-commerce incubator waar webshops uit binnen- en buitenland in contact kunnen komen met logistieke dienstverleners die hen kunnen ondersteunen.

“De incubator is er gekomen omdat we hebben vastgesteld dat er een concrete nood is. Ten eerste zien we dat er in Wallonië steeds meer bedrijven beginnen met een webshop, maar daarbij op zoek zijn naar partijen die hen kunnen ondersteunen op het logistieke vlak. Daarnaast zien we bij onze eigen leden – en dat zijn voor een groot deel de klassieke logistieke dienstverleners – een bezorgdheid over de snelle groei van e-commerce en de bijbehorende ontwikkelingen. Ten slotte zien we ook een groeiend interesse van buitenlandse bedrijven om zich te komen vestigen in Europa om er e-commerceactiviteiten uit te bouwen. Op dit vlak hebben we met Logistics in Wallonia erg nauwe contacten met China en hebben we daar uit eerste hand vernomen hoe Chinese bedrijven zich haasten om naar Europa te komen. De meeste hebben daarbij alleen oog voor Duitsland. Ik denk dat zij hierbij voorbijgaan aan de troeven die Wallonië heeft en het is onze taak om hen daarop te wijzen,” zegt Bernard Piette, directeur van Logistics in Wallonia.

Het project past ook in een bezorgdheid van het Waalse Gewest. Daar werkt men al een tijd aan een Stratégie Numérique die erop gericht is om de snelle evoluties in de digitale wereld niet te missen en ervoor te zorgen dat Wallonië zich mee kan ontwikkelen. In de rand daarvan heeft een raadgevend comité – het Conseil du Numérique – niet minder dan 50 maatregelen uitgewerkt. Bernard Piette: “Eén daarvan is het oprichten van een platform waar aanbieders en gebruikers elkaar ontmoeten en samenwerken om concrete oplossingen uit te werken. Dat idee was een embryonale versie van de incubator.”

De concrete modaliteiten van die incubator liggen nog niet vast. Daarover wordt nu gesproken op het kabinet van de minister van economie Jean-Claude Marcourt. Dat neemt niet weg dat Logistics in Wallonia nu al concrete resultaten kan voorleggen. Het Chinese bedrijf EC Hub heeft zich intussen komen vestigen in Wallonië om van hieruit producten te verdelen naar heel Europa. Logistics in Wallonia heeft daarvoor allerlei ondersteuning aangeboden en onder andere kantoren ter beschikking gesteld in zijn gebouw op de luchthaven van Luik. “Intussen weten we dat ook een tweede Chinese organisatie naar Wallonië zal komen. De ervaring die we hebben opgebouwd met deze eerste bedrijven, zullen we zeker gebruiken om de werking van de incubator te versterken,” zegt Bernard Piette.

Daarbij denkt hij aan het uitspelen van de soepele administratieve afwikkeling rond visa en de carte professionelle. Dergelijke troeven moeten Wallonië een streepje voor geven ten opzichte van de omliggende landen.

Het Waalse Gewest werkt al een tijd aan een Stratégie Numérique om de snelle evoluties in de digitale wereld niet te missen

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!