Speeddocking: Colruyt en JAVA winnen

 21/10/2015  Claude Yvens  Logistics
Speeddocking: Colruyt en JAVA winnen

Net als vorig jaar wint Colruyt weer de Speeddocking contest bij de distributeurs, dit keer met het zo pas geopende DC van Ollignies. Java eindigde eerste in de categorie voor de groothandelaars.

125_W&L068_Speeddocking_foto  1

Het nieuwe Colruyt-magazijn in Ollignies was meteen de winnaar van de Speeddocking wedstrijd.

“Onze gemiddelde verwerkingstijd van binnenkomende trucks bedraagt nu 1 uur en 28 minuten. Dat is één minuutje sneller dan de score van vorig jaar. Enerzijds is het logisch dat er weinig verbetering is, omdat we in grote lijnen op dezelfde manier hebben gewerkt als vorig jaar. Anderzijds is de vergelijking met de Nederlandse collega’s toch confronterend: zij kunnen een truck ontvangen in een kwartier minder tijd. We zijn nu van plan om een aantal concrete maatregelen in te voeren om die achterstand in te halen,” zegt Fabrice Gilson, afdelingshoofd centraal stockbeheer bij Colruyt.

De eerste ingreep die men bij Colruyt wil invoeren, is gericht op de vermindering van de wachttijden van de vrachtwagens op het terrein. De idee is om de theoretische planning van in de dag gespreide aankomsten van de trucks in de praktijk te realiseren. Daarvoor wil men het respecteren van afspraakuren grondiger controleren en communiceren met leveranciers wanneer er structurele problemen zijn.

Parallel daarmee wil men ook de elektronische communicatie rond de levering verbeteren. Het gaat dan om het gebruik van de SSCC-labels (ofte logistieke etiketten). Fabrice Gilson: “Die moeten toelaten om snel een verbinding te maken tussen alle documenten in verband met de levering (bestelling, verzendnota en factuur) en de geleverde goederen zelf. Ten eerste willen we dat meer leveranciers en transporteurs gebruik maken van die labels. Dat houdt in dat zij zelf ook een vorm van elektronische data-uitwisseling of EDI gebruiken. Maar daarnaast willen we ook de bestaande werking verbeteren. Het gebeurt nog te vaak dat er problemen zijn met de SSCC zoals een onleesbaar etiket zodat de scanning niet kan doorgaan. Een ander probleem is dat er discrepanties zijn tussen de echte levering en de verzendnota, en dat dus de hoeveelheid geleverde goederen niet overeenkomt met de bestelling of de verzendnota. Dat brengt op zich al een vertraging met zich mee. In een ideale situatie komt alles volledig overeen. Als dat zo is, hoeven wij ook geen controle meer te doen op de goederen zelf en kunnen we vertrouwen op de documenten en de etiketten. Maar dat is nu dus niet het geval: in 2,5% van de gevallen zien we nog foutmeldingen met de SSCC en dat is te veel om zo maar te laten passeren. We willen nu een systeem installeren van KPI’s per leverancier en hierover ook communiceren met die partijen. Het is nu nog goed mogelijk dat zij niet eens weten welke de problemen zijn die we nu hebben met hun SSCC.”

Die ingrepen moeten ook gepaard gaan met een doorgedreven meting en rapportering over de verblijftijden van de trucks en hun inhoud op het terrein van Colruyt. Door deze metingen het hele jaar door te voeren zal Colruyt een gigantische database hebben om zijn processen te monitoren en te zien waar bijgestuurd moet worden. Door gerichte acties zijn ze overtuigd dat de verblijfstijden op hun sites zullen verminderen in de mate dat ze de Nederlanders zullen beconcurreren.

JAVA: roep naar meer EDI

125_W&L068_Speeddocking_foto  2

Wim Heylen, IT-manager van JAVA: “Het logistiek etiket op een pallet is handig, maar nog te vaak ontbreekt het of is het onleesbaar.”

In de categorie van de groothandel was het JAVA dat de prijs wegkaapte. Wim Heylen, IT-manager: “Dat was voor ons een zeer grote verrassing. We deden mee net met de bedoeling om een beter zicht te krijgen op onze prestaties en om aan de hand daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren. Dat we meteen het beste scoren in onze categorie doorkruist onze plannen. Maar het past ook wel in onze langetermijnstrategie: wij zetten in op een verdere automatisering van het logistiek proces aan de hand van een intensieve uitwisseling van gegevens met onze leveranciers via EDI. Dat lukt op dit ogenblik slechts heel gedeeltelijk. Wij hanteren intussen vier verschillende systemen om goederen te receptioneren: met het logistiek etiket op het pallet, een etiket per laag op het pallet, aan de hand van de barcodes op de verpakkingen en ten slotte een eigen receptielijst met barcodes voor producten waar de verpakking geen barcode heeft. Dat willen we zien evolueren naar één systeem.”

Intussen ziet hij nog veel verschillende problemen met de etiketten en streepjescodes. “Het logistiek etiket op een pallet is handig, maar nog te vaak ontbreekt het of is het onleesbaar. Als foodservice bedrijf ontvangen wij ook zeer veel verschillende producten (15.000 SKU’s) maar wel in kleine hoeveelheden: gewoonlijk een aantal dozen , zelden een hele pallet, zodat we afhankelijk zijn van de barcodes op de omverpakkingen en trays. Nog veel te vaak staat daar geen barcode op, zodat we een systeem moeten voorzien om de code op het product zelf te hanteren en daarvan een code voor de hele verpakking af te leiden. Ten slotte zien we ook nog vaak dat de barcodes zelf foutief zijn of niet geldig.”

In ieder geval is het zo dat Java vraagt aan de leveranciers om hun chauffeur de opdracht te geven om hun levering zelf te lossen aan een toegewezen kade. Daarna moet de hele levering gecontroleerd worden. Er is geen sprake van om de hele lading goed te keuren alleen aan de hand van het logistiek etiket. “We hebben gewoonlijk veel verschillende producten per pallet. Dat moeten we nu nog allemaal volledig manueel controleren,” zegt Wim Heylen.

Peter Ooms

 

 

 

Speeddocking 2015

125_W&L068_Speeddocking_foto  4-800De wedstrijd werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Doel van de wedstrijd is om een ludieke competitie tussen verschillende DC’s van de retailers en groothandelaars op te zetten waarbij diegene wint die de gemiddeld snelste verblijftijd realiseert. Tri-Vizor analyseert als onafhankelijke partij de data die werden geregistreerd. Daarbij start de tijd zodra een truck zich aanmeldt bij het DC en stopt die als hij er weer vertrekt. Een groot deel van de effectief gemeten tijd is vaak de wachttijd van de chauffeur vooraleer hij zich kan aanmelden aan de receptie of het laaddok. De wedstrijd loopt bovendien 10 weken lang, waarbij er elke week een winnaar wordt uitgeroepen. Voor de wedstrijd wordt ook een gemiddelde gemaakt van de resultaten in die periode. De wedstrijd wordt opgezet door zeven leveranciers (Alken-Maes, D.E.Masters Blenders 1753, FrieslandCampina, Lotus Bakeries, Mars Belgium, Nestlé en Unilever). De resultaten worden gemeten door hun transporteurs (Bevernagie, DB Schenker, De Sloover E., DHL, Distrilog, Eurobrokers, Hermos, Jost, Louwyck, Luvinex, Lux, Remitrans, Stef, Transvago) die zich hebben aangemeld bij 155 verschillende distributiecentra.

 

 

 

Toekomstplannen

“We overleggen nu met de verschillende partijen over de toekomst van de wedstrijd. Daarbij is het zo goed als zeker dat we volgend jaar gerichter zullen werken en focussen op één productcategorie of één specifieke actie zoals het gebruik van het logistiek etiket,” zegt Nele De Flou, lead EDI en ECR manager van GS1 Belgium & Luxembourg, de organisatie die productdata en de barcodes beheert in de distributiesector. Zij is ook verantwoordelijk voor de wedstrijd.

125_W&L068_Speeddocking_foto  3

Alex Van Breedam: “Voor de betrokkenen is het einddoel toch om reële verbeteringen in de organisatie te realiseren die tijd en geld besparen.”

Tri-Vizor werd dit jaar voor het eerst aangesteld als onafhankelijke partij om de data te analyseren in functie van het bepalen van de uitslag per week en van de uiteindelijke winnaars. Daarbij werd vertrokken van de meetprocedures zoals die in de loop van de vorige twee jaar zijn opgebouwd. “Wij stellen nu voor om dat systeem nog verder te ontwikkelen om de deelnemers de kans te geven om het verbeterpotentieel te zien en erop in te spelen,” zegt Alex Van Breedam, CEO van Tri-Vizor.

Dat is op dit ogenblik nog onvoldoende mogelijk omdat er voor de rapportering over de wedstrijd vooral wordt gewerkt met gemiddeldes. “En die scores verbergen vaak de uitschieters. Ik denk dat het voor magazijnverantwoordelijken, leveranciers en transporteurs veel leerrijker zou zijn om meer te kijken naar de variaties in hun prestaties om op die manier te trachten het proces constanter te maken. Dat houdt uiteindelijk in dat ze de kwaliteit van de processen verbeteren. De wedstrijd heeft het voordeel dat ze      awareness creëert voor de problematiek, maar het einddoel van de betrokkenen is toch om reële verbeteringen in de organisatie te realiseren die tijd en geld besparen. Dat kan individueel per bedrijf of per vestiging, maar we kunnen toch ook verbeteringen voorstellen die voor iedereen nuttig zijn.”

Anderzijds is intussen een enorme hoeveelheid gegevens verzameld die nog meer en andere analyses mogelijk maakt. Alex Van Breedam: “We beschikken nu over big data waarmee we niet alleen gekende verbanden kunnen bevestigd zien, maar ook nieuwe relaties tussen gegevens kunnen ontdekken”.

 

 

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!