Sociale dumping, cabotage en hete hangijzers: de enquète van Truck & Business bij de drie federaties

 31/05/2012  Claude Yvens  Economie, Wetgeving
Sociale dumping, cabotage en hete hangijzers: de enquète van Truck & Business bij de drie federaties

Het jaar 2012 is bijzonder intens op het sociaal vlak, en niet alleen omwille van de voorbije sociale verkiezingen. Zowel op het vlak van de bestaande reglementering als op de evolutie van cabotage of de beschuldigingen van sociale dumping wijzigen de posities. Nieuwe drukkingsgroepen verschijnen, die zich eerder richten tot de ledenbasis van de transporteursfederaties.

De redactie van Truck & Business heeft de drie federaties (Febetra, TLV en UPTR) dus ondervraagd over deze actuele thema’s. Wij publiceren de antwoorden integraal en in de volgorde waarop de antwoorden binnen kwamen, met andere woorden:
Transport en Logistiek Vlaanderen
UPTR
Febetra
Commentaar van de redactie volgt…

De vragen

1. Heeft u een versnelling geconstateerd van het fenomeen van delokalisering vanwege de Belgische transporteurs sinds de tweede helft van 2011?

2. Wat is uw huidige standpunt met betrekking tot cabotage? Moet dat absoluut geliberaliseerd worden?

3. Het huidige controlesysteem voor de sociale wetgeving en cabotage stoot op zijn limieten. Hoe zou dat moeten evolueren?

4. Geef een reactie op elk van de zes volgende voorstellen, ingediend door de vakbonden (en dat op een zo constructief mogelijke manier …):
– het responsabiliseren van klanten die doorgaan met transportprestaties aan te kopen onder de rentabiliteitsdrempel
– een betere controle van het respecteren van de wetgeving 1071/2009 via een Europees organisme en bovendien via de lidstaten waar de `brievenbusbedrijven´ gevestigd zijn
– het koppelen op lange termijn van de gegevens van de tachograaf en GPS voor een automatische controle van het respecteren van de rijtijden
– het internationaal transport onderwerpen aan de Europese richtlijn inzake onthechting van werknemers
– een verplichte terugkeer invoeren naar het eigen land na drie cabotage operaties
– en minimumsalaris invoeren voor Europa

5. Indien een lid van uw federatie schuldig wordt bevonden aan het niet respecteren van de reglementering 1071/2009, kan hij dan nog lid blijven van uw federatie?
5bis. Indien een lid van uw beheerraad schuldig wordt bevonden aan het niet respecteren van de reglementering 1071/2009, kan hij dan nog lid blijven van uw beheerraad?

Ontvangt u onze wekelijkse nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan hier in!