River Terminal Wielsbeke wordt gerenoveerd en uitgebreid

 20/06/2017  Claude Yvens  Multimodaal
River Terminal Wielsbeke wordt gerenoveerd en uitgebreid

In de komende 3 jaar wordt er door de POM West-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV fors geïnvesteerd in de uitbreiding en renovatie van River Terminal Wielsbeke. Er wordt ook een nieuwe binnenvaartterminal aangelegd op het kanaal Roeselare-Leie, namelijk River Terminal Roeselare.

Onder meer door de aanstelling van de exploitanten Shipit en Delcatrans kan River Terminal Wielsbeke positieve overslagcijfers voorleggen (circa 8000 TEU voor de eerste jaarhelft 2017). Concessiehouder POM West-Vlaanderen is van mening dat de capaciteit van de terminal op korte termijn uitgebreid moet worden.
“Om in te spelen op de verwachte en wenselijke groei in modal shift van wegvervoer naar de binnenvaart en om te anticiperen
op het project Seine Schelde Vlaanderen investeren wij samen met de POM West-Vlaanderen – in een 80%/20%-verhouding –
ongeveer 4,3 miljoen euro in de uitbreiding van de terminal in Wielsbeke en de renovatie van het bestaande kaaiplateau.
Volgens de principeovereenkomst is deze investering voorzien voor 2018”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van
Waterwegen en Zeekanaal NV. De huidige kaaimuur wordt verlengd met 85 meter zodanig dat in de toekomst drie schepen tegelijkertijd kunnen laden en lossen, of eventueel ook tegelijkertijd een groot rijnschip en een groot duwkonvooi.

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft ondertussen eveneens de 6,5 hectare aanpalende gronden gekocht. Een gedeelte van
circa 3 hectare wordt gebruikt als uitbreiding van de terminal, het ander gedeelte van ongeveer 3,5 hectare wordt in de markt
gezet door de POM West-Vlaanderen, in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV, voor de uitbouw van magazijnfuncties.

Nieuw overslagplatform in Roeselare

Op het kanaal Roeselare-Leie wordt ook geïnvesteerd in een nieuw overslagplatform ter hoogte van Schaapbrugge. Deze terminal van 2 hectare zal focussen op bulk- en palletmaterialen. “Dit betreft een investering van circa 5,5 miljoen euro,
opnieuw gefinancierd in een 80%/20-verhouding respectievelijk Waterwegen en Zeekanaal NV – POM West-Vlaanderen. Voor deze terminal gaan wij straks op zoek naar exploitanten, dus geïnteresseerde bedrijven mogen zich al bij ons aanmelden”, zegt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.