Transportmanagement.be

Rijden met ecomcombi’s toegelaten in België

 24/01/2012  Claude Yvens  Economie, Wetgeving
Rijden met ecomcombi’s toegelaten in België

Tijdens de jaarlijkse receptie van Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen heeft de nieuwe Staatssecretaris voor Mobilieit Melchior Wathelet te kennen gegeven dat hij op 18 januari jongstleden een Koninklijk Besluit heeft ondertekend dat het verkeer in België toelaat van ecocombi’s met een lengte van 25,25 meter. Die tekst moet nog goedgekeurd worden door Minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet en dan gepubliceerd worden in het Staatsblad. Maar het betekent in ieder geval een flinke stap voorwaarts in dit dossier en biedt de regio’s nu de mogelijkheid om op hun respectievelijk grondgebied pilootprojecten uit te werken met combinaties van 25,25 meter.